TP.HCM: Rà soát, xử lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quá thời hạn thực hiện

Nguyễn Quỳnh| 22/04/2021 20:44

(TN&MT) - UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

TP.HCM sẽ rà soát, xử lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện

Theo đó, UBTPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, UBND TP. Thủ Đức, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, quản lý, sử dụng đất đai theo hướng hiệu quả, bền vững trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Sở TN&MT được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, tham mưu UBND TPHCM có biện pháp xử lý dứt điểm để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Đồng thời, tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch. Tăng cường thông tin, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác lập và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra, Sở TN&MT là đầu mối tiếp nhận các vấn đề mâu thuẫn, vướng mắc giữa các quy định của Luật Đất đai với các luật chuyên ngành khác của các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP. Thủ Đức quản lý. Từ đó, tổng hợp báo cáo UBND TPHCM để có văn bản báo cáo Bộ TN&MT, Bộ quản lý chuyên ngành cấp trên trực tiếp trong các lĩnh vực khác để có hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ tham mưu UBND TPHCM lập “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo đúng quy định tại Luật Quy hoạch, đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, đảm bảo phù hợp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư đô thị…

UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức tổ chức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất theo quy định. Phối hợp với các địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch để kịp thời xử lý và chấn chỉnh. Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá đối với các đồ án quy hoạch không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đã quá thời hạn thực hiện để tham mưu UBND TPHCM có biện pháp giải quyết, bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Rà soát, xử lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quá thời hạn thực hiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO