--Quảng cáo---

TP.HCM: Quy trình phối hợp xử lý các vi phạm về môi trường

Môi trường - Nguyễn Quỳnh - 22:00 25/08/2020

(TN&MT) - UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc phối hợp giải quyết hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND Thành phố.

UBND TP.HCM quy định việc phối hợp xử lý các vi phạm hành chính về môi trường

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố phát hiện những vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường sẽ triển khai các bước hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đối với vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường do UBND quận huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao phát hiện thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, rà soát và tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Về thời hạn chuyển, xử lý hồ sơ xử phạt, đối với vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường do UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp phát hiện, trong vòng 5 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đối với vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường do UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp phát hiện và thuộc trường hợp được gia hạn thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại đoạn 2 Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính, chậm nhất 20 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền. Đồng thời, lãnh đạo UBND quận, huyện, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp có văn bản gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp hồ sơ vi phạm do UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao chuyển mà cơ sở pháp lý để xử phạt chưa chặt chẽ, trong vòng 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cơ quan chuyển bổ sung, củng cố hồ sơ. Thời hạn hoàn chỉnh, bổ sung, củng cố hồ sơ là 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

Sau khi nhận đủ hồ sơ và đủ cơ sở xử phạt, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, kiến nghị Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo thời hạn còn lại để ra quyết định xử phạt ít nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
Về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính giữa các cơ quan được thực hiện bằng hình thức chuyển trực tiếp hoặc chuyển bằng đường công văn.

Việc chuyển hồ sơ qua đường công văn được thực hiện theo hình thức gửi khẩn, hỏa tốc, qua hệ thống chính quyền điện tử thành phố để đảm bảo các cơ quan có đủ thời gian xử lý hồ sơ, tham mưu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO