--Quảng cáo---

TP.HCM: Quản lý và sử dụng hiệu quả vốn ODA

Kinh tế - 00:00 11/11/2016

(TN&MT) - Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8603/BKHĐT-KTĐN ngày 17/10/2016 về đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu...

 

(TN&MT) - Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8603/BKHĐT-KTĐN ngày 17/10/2016 về đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, UBND TP.HCM vừa có Công văn số 6403/UBND-QLDA báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung báo cáo Chính phủ.

Cụ thể, hiện tại, TP.HCM theo dõi 20 dự án đang triển khai thực hiện với tổng số vốn đầu tư 114.244.961 triệu đồng. Trong đó, vốn ODA 97.801.617 triệu đồng, vốn đối ứng 16.443.344 triệu đồng. Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến tháng 10/2016 là 14.219.235 triệu đồng. Trong đó, vốn ODA 12.739.600 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đạt 15,1%; vốn đối ứng 1.479.635 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đạt 9%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cũng theo báo cáo của UBND TP.HCM, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi khác có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường, nông nghiệp, y tế. Mức giải ngân ODA và vốn vay ưu đãi không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực.

Những chương trình, dự án trong các lĩnh vực như giao thông, môi trường có mức giải ngân cao hơn so với các lĩnh vực khác như nông nghiệp, y tế như: Dự án đầu tư Xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Giao thông); Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - Tẻ giai đoạn 2 (Môi trường).

 

Việc sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các dự án được sử dụng đúng mục đích, đánh giá về cơ bản “đúng tiến độ, bảo đảm được mục tiêu và hiệu quả đề ra”, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Để đảm bảo việc sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt hiệu quả cao nhất, UBND Thành phố đã thực hiện những cơ chế, biện pháp như: Cân đối vốn đầy đủ, đảm bảo kịp thời nguồn vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện của các dự án ODA.

Và xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện dự án làm cơ sở cho việc giám sát và đánh giá, đảm bảo tiến độ theo cam kết với nhà tài trợ. Trong kế hoạch tiến độ thực hiện, có xác định rõ tiến độ triển khai cụ thể của từng hạng mục chủ yếu và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là đối với các dự án có khối lượng đền bù và giải phóng mặt bằng lớn.

UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo các Ban Quản lý Dự án ODA nghiên cứu, chịu trách nhiệm ban hành quy định nội bộ về những biện pháp phòng, chống tham nhũng tại đơn vị mình theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống tham nhũng Thành phố và yêu cầu của nhà tài trợ. Chỉ đạo các Ban Quản lý Dự án ODA kiện toàn tổ chức bộ máy các ban quản lý dự án ODA của Thành phố phù hợp với quy định hiện hành.

UBND Thành phố cũng đang chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở ngành để nghiên cứu xây dựng thành lập Ban Quản lý Đầu tư Dự án ODA TP.HCM, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, triển khai thực hiện dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến theo dõi, quản lý suốt quá trình thực hiện dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhanh cho các dự án ODA của Thành phố.

Ngoài ra, UBND Thành phố còn thường xuyên chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất cùng với các cơ quan Sở, Ngành chức năng và các Ban Quản lý dự án ODA để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và kiên quyết xử lý nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao các địa phương chịu trách nhiệm đối với kế hoạch giải phóng mặt bằng đã thống nhất.

Để việc sử dụng việc vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt kết quả cao nhất, UBND Thành phố chú trọng lựa chọn các dự án ưu tiên, đảm bảo hiệu quả đầu tư trong tình hình nợ công của Thành phố và Trung ương tăng cao. Đồng thời, rà soát đầy đủ danh mục các chương trình, dự án để giao vốn đầu tư nguồn nước ngoài trong dự toán ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng dự án không giải ngân được do không được giao kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài.

Tường Tú


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO