--Quảng cáo---

TP.HCM: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Môi trường - Nguyễn Quỳnh - 11:44 30/09/2021

(TN&MT) - TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2016 - 2020. Để đạt được mục tiêu trên, một trong những giải pháp được thành phố đặt ra là sẽ triển khai nhiều giải pháp nâng cao kiến thức cho người dân về các loại hình thiên tai và kỹ năng phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền cơ sở và người dân, đặc biệt là người dân tại khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai, góp phần xây dựng cộng đồng cấp xã, huyện an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai của đại đa số người dân nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường do thiên tai.

Tình trạng ngập do triều cường đang gây nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân TP.HCM.

Nhiệm vụ chính của Đề án là hoàn thiện cơ chế, chính sách, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ năng cho cộng đồng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. TP.HCM phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 4 và đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư được phổ biến về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong phòng, chống, ứng phó thiên tai.

Đồng thời, 100% người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới; các khu vực thường xuyên có nguy cơ xảy ra giông  sét, lốc xoáy, sạt lở bờ sông, kênh, rạch, ngập lụt do mưa lớn, triều cường, xả lũ và ít nhất 50% người dân ở các khu vực khác được phổ biến kiến thức về thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, TP.HCM phấn đấu 100% các cấp giáo dục thường xuyên, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đưa nội dung phòng, tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào một số môn học để giảng dạy; 100% phường, xã, thị trấn khi xây dựng và phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai phải có sự tham gia của cộng đồng. TP.HCM cũng phấn đấu 100% hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai và thông tin chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát động phong trào thi đua phòng, chống thiên tai

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021 -2025. Mục tiêu của phong trào thi đua là tập hợp, động viên sức mạnh của cá nhân, tổ chức tham gia công tác phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai ở tất cả các Sở, ngành, quận, huyện, TP. Thủ Đức, cơ quan nghiên cứu khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Nội dung và hình thức thi đua phong phú, tiêu chí cụ thể, thiết thực và phù hợp với quy định, điều kiện cơ quan, đơn vị. Cụ thể,  cần thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Thành ủy và UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai. Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; phấn đấu đạt tiêu chí: “Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu”.

Đồng thời, cần thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là “xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở”. Thực hiện tốt công tác nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai; triển khai có hiệu quả công tác xã hội hóa nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, triển khai thu và sử dụng có hiệu quả Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố.

UBND TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông thành phố đảm bảo thông tin cảnh báo, chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai, đẩy mạnh tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống thiên tai.

Theo kế hoạch, năm 2021, TP.HCM tổ chức phát động phong trào thi đua, phổ biến tuyên truyền phong trào thi đua đối với các đơn vị. Năm 2022 triển khai sâu rộng tổ chức thực hiện nội dung, xây dựng điển hình tiên tiến. Năm 2023 - 2025 tiếp tục thực hiện phong trào với nội dung phát động, đồng thời bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Năm 2025, tổ chức tổng kết phong trào thi đua.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO