TP. Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai

Lê Hùng| 15/11/2022 13:07

(TN&MT) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tập trung triển khai lập kế hoạch sử dụng đất; xây dựng phương án phân bổ và khoanh định vùng đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thành lập Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước; khai thác quỹ đất công...; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.

Quan tâm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, Sở TN&MT đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai công tác lập quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, góp ý dự thảo báo cáo tích hợp lập quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để tích hợp vào quy hoạch thành phố.

Đến nay, Sở TN&MT đã hoàn chỉnh phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai và tham mưu UBND TP. Cần Thơ xin ý kiến góp ý của Bộ TN&MT trước khi tích hợp vào quy hoạch thành phố theo quy định tại Khoản 3 Điều 9b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 2678/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/5/2021 của Bộ TN&MT.

a1.-nguon-luc-quan-trong.jpg

Sở TN&MT TP. Cần Thơ xác định đất đai là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đối với lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của TP. Cần Thơ, Sở TN&MT đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí cho dự án lập kế hoạch sử dụng đất. Đến cuối tháng 10/2022, sau 4 lần chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các sở, ngành và UBND quận, huyện; Sở TN&MT đã hoàn chỉnh nội dung kế hoạch sử dụng đất 5 năm và trình UBND thành phố gửi Bộ TN&MT thẩm định.

Thực hiện Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha; Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố thành lập Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha trên địa bàn và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đầu năm 2022 đến nay, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tiếp nhận và giải quyết hơn 93.600 hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; đồng thời, chuyển 32.259 phiếu thông tin địa chính đến cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn thực hiện hoàn thành công tác thống kê đất đai và giao nộp sản phẩm theo đúng thời gian quy định; trình UBND TP. Cần Thơ thu hồi đất đối với 13 trường hợp với tổng diện tích 11,09ha; tổng hợp các khu dân cư tự phát trên địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng để trình UBND thành phố xem xét, xử lý.

a2.-dat-trong-lua-nuoc.jpg

Sở TN&MT tham mưu UBND TP. Cần Thơ cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng đã hoàn thành việc kết nối hệ thống liên thông thuế điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan TN&MT; và kết nối đồng bộ giữa hệ thống phần mềm một cửa điện tử của UBND TP. Cần Thơ với hệ thống quản lý đất đai VBDLIS phục vụ cho công tác tiếp nhận, trả kết quả và chuyển thuế điện tử tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Cái Răng. Hiện tại, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đang tiếp tục triển khai kết nối hệ thống liên thông thuế điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan TN&MT tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Thạnh, quận Ô Môn...

Tăng cường quản lý đất công, đấu giá đất

Để nâng cao công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý, Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào Quyết định này, Sở TN&MT cũng đã thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý lập thủ tục giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; đồng thời, Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất công; đề xuất UBND thành phố các giải pháp, phương án sử dụng quỹ đất công hiệu quả.

Hiện tại, Sở TN&MT đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố quản lý chặt chẽ các khu đất được giao; đồng thời, Sở TN&MT cũng đã phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo phương án được duyệt; lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất cho đơn vị khác; cập nhật cơ sở dữ liệu, bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính đối với quỹ đất công đã giao cho cơ quan, đơn vị quản lý.

Lãnh đạo Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho hay: Thời gian qua, UBND thành phố đã giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý 61 khu đất công với tổng diện tích khoảng 115,61ha, trong đó tập trung nhiều nhất ở địa bàn quận Ninh Kiều với 19 khu đất, kế đến là quận Cái Răng 12 khu đất, quận Bình Thủy 9 khu đất... Hằng năm, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đều xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý diện tích đất công để tránh trường hợp người dân lấn chiếm.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác quản lý đất công, các cơ quan, đơn vị chức năng TP. Cần Thơ cũng tập trung triển khai đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thông tin với phóng viên, ông Huỳnh Phú Hiệp - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết: “Thời gian qua, Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP. Cần Thơ ban hành Công văn số 1055/UBND-KT về việc thực hiện đấu giá các khu đất công trên địa bàn thành phố. Theo đó, dự kiến giai đoạn 2022 - 2025, thành phố sẽ tổ chức đấu giá tổng cộng 52 khu đất công tại quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Cái Răng...”.

Cũng theo ông Huỳnh Phú Hiệp, trong năm 2022, TP. Cần Thơ sẽ tổ chức đấu giá tổng cộng 08 khu đất công; đồng thời, chỉ đạo lập phương án tạo quỹ đất sạch và rà soát, xác định quy hoạch về đất đai, quy hoạch xây dựng đối với 9 khu đất khác. Năm 2023, thành phố dự kiến sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 9 khu đất đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định. Đối với các khu đất công còn lại, Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục đề xuất UBND thành phố triển khai đấu giá trong những năm tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Cần Thơ: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO