Xã hội

TP. Cần Thơ: Nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS góp phần giảm nghèo bền vững

Lê Hùng 17/08/2023 - 16:29

(TN&MT)- Các cơ quan, đơn vị, địa phương TP. Cần Thơ đã và đang triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình, chính sách để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần cùng thành phố thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Văn Phương, Phó trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ.

a-ong-ho-van-phuong.jpg
Ông Hồ Văn Phương, Phó trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ

PV: Trong thời gian qua, TP. Cần Thơ đã triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS như thế nào, thưa ông?

Ông Hồ Văn Phương:

Hiện nay, TP. Cần Thơ có 38.028 người DTTS, chiếm tỷ lệ 3,04% tổng dân số toàn thành phố. Thời gian qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quan tâm thực hiện và xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS, trong thời gian qua, thành phố luôn quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tại các quận, huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống; hỗ trợ đồng bào DTTS đất ở, đất sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS để kịp thời giải quyết, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và kích động gây chia rẽ dân tộc, chống Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

a2-dtts-can-tho.jpg
TP. Cần Thơ luôn quan tâm tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS

PV: Ông có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật của thành phố trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS thời gian qua?

Ông Hồ Văn Phương:

Đó là tỷ lệ hộ nghèo DTTS chỉ còn 113 hộ, chiếm 1,14% tổng số hộ DTTS thành phố; đồng thời thực hiện các chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS, TP. Cần Thơ đã triển khai xây dựng 03 khu tái định cư với tổng diện tích 28.000m2 để bố trí nơi ở ổn định cho 253 hộ DTTS ở quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho nhiều hộ đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, toàn thành phố có 100% hộ đồng bào DTTS có phương tiện nghe, nhìn và xem Đài Phát thanh Truyền hình; tỷ lệ trẻ là DTTS học mẫu giáo đạt 99,3%; tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 95,6%; trung học phổ thông đạt 72,4%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 98,5%;...

Song song với đó, để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban Dân tộc thành phố đã biên soạn phát hành trên 4.000 bản tin công tác dân tộc và biên soạn 02 đầu tài liệu bằng ngôn ngữ Việt - Hoa; Việt - Khmer, cấp phát hơn 50.000 tờ báo cho Người có uy tín, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho Người có uy tín. Chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS được thành phố quan tâm đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ và duy trì các loại hình văn hóa như: múa lâm thôn, nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer, múa lân sư rồng của người Hoa.

Chính nhờ sự tập trung, chăm lo của các cấp, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của mỗi hộ dân mà đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào DTTS không ngừng được nâng lên.

a3-dtts-can-tho.jpg
Trong thời gian qua, đồng bào DTTS ở Cần Thơ tích cực tham gia phong trào thu gom rác thải, chống rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường

PV: Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới TP. Cần Thơ sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa ông?

Ông Hồ Văn Phương:

TP. Cần Thơ đặc mục tiêu phấn đấu, trong giai đoạn 2023- 2025 sẽ bố trí thêm đất ở cho khoảng 61 hộ DTTS thuộc diện nghèo, cận nghèo; hỗ trợ trợ đồng bào DTTS chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm ổn định; giúp 100% hộ nghèo DTTS thoát nghèo bền vững... Để hoàn thành các mục tiêu này, trong thời gian tới, TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặt biệt là chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời vận động đồng bào DTTS tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thành phố đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với vị trí thành phố loại I trực thuộc Trung ương.

Cùng với đó, thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt chăm lo tốt hơn đời sống, vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; kết nối doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho người lao động là người DTTS; tiếp tục hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Hoa cho đồng bào dân tộc Hoa và cả dân tộc Kinh khi có yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu lao động việc làm; kịp thời nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đồng bào DTTS; đồng thời các kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách dân tộc phải được cụ thể hơn nữa, nhất là trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc cũng tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp đồng bào DTTS hiểu biết về mục đích, ý nghĩa của các chủ trương, chính sách và tin tưởng vào chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, phát huy những giá trị tốt đẹp trong ứng xử, tổ chức lễ hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn tại địa phương.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Cần Thơ: Nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS góp phần giảm nghèo bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO