Tổng cục Quản lý đất đai triển khai nhiệm vụ năm 2020

Trường Giang| 15/01/2020 16:39

(TN&MT) - Sáng 15/1, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự có Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, các Phó Tổng cục trưởng: Chu An Trường, Đoàn Thị Thanh Mỹ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Tổng cục Quản lý đất đai.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tai Hội nghị

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, cho biết, trong năm 2019, Tổng cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã có nhiều cố gắng, hầu hết các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đảm bảo chất lượng.

Điển hình như: đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ ban hành 07 Nghị định, 02 Nghị quyết; hoàn thành Báo cáo những định hướng lớn cần xin ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Chính phủ trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013; Hoàn thiện báo cáo Quốc hội khóa XIV về kết quả thực hiện Nghị quyết số 112 về kết đo đạc, rà soát cắm mốc giới và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng ban hành các Chỉ thị và Thông tư phục vụ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; công tác chuẩn bị cho các kỳ hợp Quốc hội đã có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tốt; các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác của Tổng cục được khẩn trương tổ chức thực hiện đạt được những kết quả tích cực đáp ứng tiến độ đề ra...

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Quản lý đất đai phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện tốt những công việc này, Tổng cục trưởng cho rằng đó là sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị trong Tổng cục cùng sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc. Tổng cục trưởng mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp giúp đỡ để Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết, trong năm 2019, Tổng cục đã tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 ngày 01/01/2019 của Chính phủ, như: xây dựng hoàn thành tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).

Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã được đẩy mạnh. Hiện nay, toàn bộ văn bản đi, đến đã được thực hiện xử lý, cập nhật hoàn toàn trên hệ thống hồ sơ công việc.

Về công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Tổng cục đã tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện một số giải pháp để tiếp tục đẩy nhanh việc cấp GCN và xây dựng CSDL đất đai.

Kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 77% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ cấp GCN lần đầu tổng hợp từ kết quả thực hiện của các địa phương đạt trên 97,36% tổng diện tích các loại đất cần cấp (tăng lên 0,16%, tương đương khoảng 20.900 Giấy chứng nhận so với cùng kỳ năm 2018). Kết quả này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm điều kiện pháp lý cho người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật đất đai.

Hoàn thiện báo cáo Quốc hội khóa XIV về kết quả thực hiện Nghị quyết số 112 về kết đo đạc, rà soát cắm mốc giới và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp. Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. Tổ chức thành công buổi toạ đàm về quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì; hội nghị toàn quốc về tình hình hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Hiện nay, cả nước có 165/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 46 tỉnh, thành phố đang vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai. Tổng cục đang chỉ đạo thực hiện các hạng mục của dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” và đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Tổng cục cũng đã thực hiện xong các nội dung thanh tra và kiểm tra theo kế hoạch, ngoài ra, đã thực hiện nhiều Đoàn kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, gồm: kiểm tra, xác minh thông tin do Truyền hình Thông tấn đưa tin tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án tâm linh; kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của báo chí về quản lý sử sụng đất tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang; tham gia các đoàn công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo do Thanh tra Bộ chủ trì tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang.

Tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Tổng cục. Trong năm 2019, Tổng cục đã tiếp nhận 620 thông tin phản ánh sai phạm về đất đai, trong đó: đã ban hành 350 văn bản chuyển địa phương yêu cầu xem xét, xử lý; 180 văn bản hướng dẫn công dân nêu kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết; chuyển Thanh tra Bộ xem xét, giải quyết 07 kiến nghị; các trường hợp còn lại do không đủ cơ sở, điều kiện để xem xét, giải quyết hoặc đơn đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hoàn thành 100% văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ

Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết, trong năm 2020, Tổng cục sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch Bộ giao, cụ thể: Hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ đề ra; ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, cụ thể:

Tổ chức thực hiện hoàn thành đúng hạn việc trình Chính phủ xem xét đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai theo kế hoạch. Hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội Khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội.

Đặc biệt là hoàn thiện báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trình Ban cán sự đảng Chính phủ vào tháng 10 và trình Bộ Chính trị vào tháng 12 năm 2020.

Về các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm năm 2020, Phó Tổng cục trưởng cho biết sẽ tổ chức triển khai thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh; tổng hợp xây dựng báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia;

Bên cạnh đó, tổ chức chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc giới, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp đối với phần đất giữ lại. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. Tăng cường phối hợp tốt với Tổng Cục thuế để nhân rộng việc thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên môi trường.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng và áp dụng khung giá đất cho giai đoạn 2020 - 2024. Tổ chức thực hiện thẩm tra Khung Chính sách, bồi thường hỗ trợ, tái định cư; Tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Duy trì và tăng cường công tác tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng các vi phạm về lĩnh vực đất đai; nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin mà báo chí và dư luận quan tâm...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chúc mừng và biểu dương các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai trong năm 2019, nhất là trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các đề án, dự án được giao theo kế hoạch.

Thứ trưởng cho rằng, trước những công việc được giao nặng nề năm 2019, nhiều công việc đột xuất như: Chính phủ giao, các công văn trả lời địa phương, phục vụ Quốc hội… trong khi biên chế của Tổng cục Quản lý đất đai giảm mà Tổng cục vẫn hoàn thành tốt những công việc giao, đó là nỗ lực của tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên chức của Tổng cục.

Về nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng đề nghị, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục bám sát các nhiệm vụ đã được giao, trong đó, cần tập trung ưu tiên vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; triển khai thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch; Hoàn thiện báo cáo Quốc hội khóa XIV về kết quả thực hiện Nghị quyết số 112 về kết đo đạc, rà soát cắm mốc giới và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp...

Thứ trưởng cũng đề nghị các Vụ chức năng của Bộ tăng cường quan tâm, phối hợp với Tổng cục để Tổng cục hoàn thành các công tác bảo đảm tiến độ được giao.

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ trướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao tặng Huân chương lao động của Chủ tịch nước, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số cá nhân, tập thể của Tổng cục Quản lý đất đai.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Quản lý đất đai triển khai nhiệm vụ năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO