--Quảng cáo---

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025

Ngành TN&MT - Trường Giang - Hoàng Minh - 07:09 23/09/2020

(TN&MT) - Hòa chung không khí cả nước hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV giai đoạn 2020 - 2025, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Quản lý đất đai, chiều 22/9, tại trụ sở Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có nguyên Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Nguyễn Mạnh Hiển, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cũng các lãnh đạo Tổng cục, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng 139 đại biểu là cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Quản lý đất đai giai đoạn 2015 - 2020.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng cục đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần động viên, khích lệ công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao đóng góp vào thành công chung của Bộ TN&MT, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến phát biểu khai mạc Hội nghị

Tổng cục trưởng cũng cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2025 ngành Quản lý đất đai sẽ tập trung các nguồn lực để cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại, thống nhất, tập trung trong cả nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý của ngành và yêu cầu của Chính phủ điện tử. Vì vậy, tại Hội nghị này, cần tập trung đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện công tác thi đua khen thưởng, những thành tích, những tồn tại, hạn chế và đề ra những biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng đơn vị, gắn với mục tiêu phát triển của Tổng cục đã đề ra, đưa Tổng cục ngày một phát triển, góp phần nâng cao vị thế của ngành nói riêng và ngành tài nguyên môi trường nói chung trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cho biết, các phong trào thi đua được triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng, từ thi đua thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, và của ngành trong phát triển kinh tế xã hội với các chuyên đề điển hình như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”;… đến triển khai thực hiện các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020" do Thủ tướng Chính phủ phát động; “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành tài nguyên và môi trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016”; “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, khen thưởng

Qua đó, giai đoạn 2015 – 2020, phong trào thi đua của Tổng cục Quản lý đất đai đã thu được nhiều thành tích đáng khích lệ, cụ thể ở các mặt như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai; Công tác cải cách thủ tục hành chính; Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; Công tác đo đạc, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản găn liền với đất (GCN) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Công tác kinh tế, tài chính đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất; Công tác thống kê, kiểm kê đất đai; Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý và sử dụng đất; Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế...

Trong đó, điển hình là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng, bình đẳng để ổn định xã hội và phát triển kinh tế đất nước. Hệ thống chính sách, pháp luật đất đai được ban hành trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn các quan điểm, nội dung của Đảng nêu trong các Nghị quyết Trung ương và Kết luận của Bộ Chính trị, đã bám sát yêu cầu của thực tiễn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực đất đai giữa các thành phần kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường.

Quang cảnh Hội nghị

Cụ thể, Tổng cục đã tham mưu, phối hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, pháp luật quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai như: Kết luận số 36-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 06/09 /2018 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức thành công hội thảo chuyên đề công tác quản lý đất đai liên quan đến tôn giáo phục vụ Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo; Hoàn thành công tác tổng kết sơ kết việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai năm 2013 cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Hiện Tổng cục đang làm thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai theo thủ tục rút gọn.

Đặc biệt, Tổng cục đã xây dựng trình ban hành 15 Nghị định của Chính phủ (trong đó có 12 Nghị định ban hành mới và 03 Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định); 34 Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành TN&MT cho Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng cục Hoàng Thị Vân Anh

Trình Quốc hội và Chính phủ ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực đất đai: Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo để đẩy mạnh phong trào thi đua

Ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai, Thứ trưởng Lê Minh Ngân khẳng định: Trong những năm qua, tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; thực hiện thi đua yêu nước như là một phương thức chỉ đạo, điều hành, cổ vũ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác và đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục xây dựng chương trình, nội dung thi đua phong phú, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong toàn Tổng cục, trước mắt là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành Quản lý đất đai và chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm 2020.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân và Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến trao Cờ thi đua của Bộ cho 2 đơn vị của Tổng cục

Thứ trưởng cũng đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về đất đai thông qua việc tiến hành tổng kết, đánh giá, kỹ lưỡng, bài bản, toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về chính sách đất đai; tổng kết, đánh giá sâu rộng và toàn diện Luật đất đai năm 2013 để làm cơ sở cho việc hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách pháp luật về đất đai.

Mặt khác, nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi và hội nhập sâu rộng quốc tế; các quan hệ kinh tế, xã hội biến chuyển khá năng động, do đó đòi hỏi các chính sách trong đó có chính sách liên quan đến đất đai cần hoàn thiện theo hướng phù hợp với thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu của thực tiễn nhằm tạo động lực mới cho phát triển. Trong đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh.

Chú trọng việc tuyên truyền chính sách pháp luật về đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các điểm nóng, các vấn đề bức xúc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Thanh tra, kiểm tra phải đi liền với xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và người đứng đầu tổ chức để xảy ra sai phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân và Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Tổng cục

Cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính đồng bộ, tính liên kết, kết nối vùng trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và phân tích, dự báo chiến lược để xác định nhu cầu đất cho các ngành, các lĩnh vực.. cũng như tác động của vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu đến sử dụng đất; khuyến khích nâng cao suất đầu tư vào đất, thu hút các dự án công nghệ cao vào các đô thị lớn; chuyển dịch các cơ sở sản xuất sử dụng nhiều lao động về khu vực nông thôn; phát triển các công trình ngầm; quy hoạch sử dụng hợp lý không gian.

Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản; đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đổi mới sắp xếp việc sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp. Thực hiện điều tra đánh giá tiềm năng và chất lượng tài nguyên đất, đặc biệt chú trọng đến các vùng có nguy cơ thoái hóa, xâm nhập mặn, ngập úng, khô hạn, hoang mạc hóa, xói mòn, rửa trôi, ô nhiễm đất để có giải pháp sử dụng hiệu quả, bền vững. Đổi mới phương pháp thực hiện và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ và theo chuyên đề nhằm cung cấp số liệu chính xác phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng cũng đề nghị, Tổng cục từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai từ Trung ương đến địa phương dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến; hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả. Tập trung xây dựng và hoàn thiện sớm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu. Thiết lập hệ thống, theo dõi đánh giá nhằm đảm bảo sự quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Quản lý đất đai đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn, vị trí việc làm; ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng trao Bằng khen, Cờ Thi đua cho các tập thể cá nhân của Tổng cục. 

Qua các phong trào thi đua từ năm 2015 đến nay, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân của Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng kịp thời.

Cụ thể: 12 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các loại; 5 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 13 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua Toàn quốc; 15 tập thể được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua xuất sắc; 36 cá nhân được công nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 171 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO