Tổng cục Quản lý đất đai: Nâng cao hiệu quả xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai

Trường Giang| 09/11/2021 11:38

(TN&MT) - Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 6257/BTNMT-PC của Bộ TN&MT ngày 15/10/2021 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2021, Tổng cục Quản lý đất đai ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày này.

Mục đích nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thiết thực, hiệu quả, qua đó, tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Triển khai, các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tập trung quán triệt, phổ biến nội dung các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2020 và năm 2021.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2021, Tổng cục Quản lý đất đai phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai với Khẩu hiệu "Tập trung nguồn lực, đổi mới, sáng tạo trong xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) tạo khung pháp lý điều chỉnh quan hệ đất đai với tầm nhìn đến năm 2045".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Quản lý đất đai: Nâng cao hiệu quả xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO