Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm

03/01/2019 17:01

(TN&MT) - Sáng 3/1/2019, Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2018, Tổng cục đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ngành.

Ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam cho biết, Tổng cục đã phân công nhiệm vụ cụ thể, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, cấp phép hoạt động khoáng sản, thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhờ đó Chương trình công tác năm 2018 cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Tổng cục đã hoàn thành Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình công tác năm 2018, không để nợ đọng văn bản, nhiệm vụ. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đã tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt Nghị định sửa đổi Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 khi được ban hành sẽ tháo gỡ được nhiều vưỡng mắc trong thực tiễn hiện nay.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; đã tăng cường phối hợp với địa phương, chủ động nắm bắt các thông tin lĩnh vực địa chất, khoáng sản từ nhiều nguồn khác nhau để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Công tác kinh tế địa chất khoáng sản đã đạt được kết quả đáng kể, góp phần tăng thu cho NSNN, đặc biệt kết quả đấu giá thành công mỏ quặng sắt khu vực Nam Phia Đăm, xã Bằng Thành và xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với mức thu tiền cấp quyền (R) trúng đấu giá cao hơn nhiều mức khởi điểm.

Ông Đỗ Cảnh Dương nhấn mạnh, công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, đặc biệt là hợp tác với Viện VSEGEI của Nga với định hướng mới trong triển khai đề án đang góp phần gia tăng đáng kể tài nguyên, trữ lượng urani của mỏ. Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội” mới triển khai năm đầu tiên nhưng cũng đã có một số phát hiện mới về địa chất, khoáng sản và một số khu vực có triển vọng khoáng sản: vàng, thiếc - wolfram, kaolin, felspat.

Tổng cục trưởng Đỗ Cảnh Dương nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, vướng mắc do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Mặc dù không có nhiệm vụ tồn đọng trong Chương trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình công tác năm nhưng có một số nhiệm vụ vẫn bị chậm tiến độ, nguyên nhân do tính chất nhiệm vụ phức tạp, qua nhiều khâu thẩm định, phối hợp nhiều cơ quan trong và ngoài ngành nên khiến thời gian thực hiện kéo dài hơn dự kiến, đặc biệt là việc ban hành những văn bản lần đầu xây dựng, liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc xử lý nhiều vấn đề mới của thực tiễn như nhiệm vụ xây dựng 02 Nghị định của Chính phủ.

toàn canh hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị


Chưa thực hiện được hết hoạt động thanh kiểm tra định kỳ tất cả các doanh nghiệp khai thác khoáng sản được Bộ TNMT cấp phép định kỳ 01 lần/01; Hoạt động khoáng sản trái phép tại nhiều địa phương ở một số nơi chưa được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời. Nguyên nhân của việc này là do kinh phí cấp hàng năm cho công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu, phương tiện trang bị chưa đầy đủ, trong khi đây là lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, địa bàn thực hiện khó khăn; bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, công chức làm công tác này của Tổng cục còn quá mỏng.

Tổng cục rất quan tâm đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn như trang thiết bị thiếu, không đồng bộ, lạc hậu nhưng không có kinh phí mua sắm, nâng cấp; các phần mềm của Bộ TN&MT, đặc biệt là phần mềm Dịch vụ công do mới xây dựng nên vẫn có nhiều bất cập, đang trong quá trình nâng cấp, hoàn thiện.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ năm 2019, Tổng cục đã đề ra phương hướng cụ thể, trong đó tập trung xây dựng 01 Nghị định của Chính phủ (Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản); phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ TN&MT và Cục Quản lý tài nguyên nước xây dựng 01 Nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước); xây dựng 02 Thông tư: (1) Quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản; (2) Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, tài nguyên khoáng sản đá làm ốp lát và đá cảnh.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản để trình Bộ TN&MT phê duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm hoạt động khoáng sản trong cả nước. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc báo cáo hoạt động khoáng sản trên cơ sở kiểm soát hồ sơ theo dõi và lấy hậu kiểm là trọng tâm của công tác thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch khoáng sản các khu mỏ đủ điều kiện đấu giá. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương để xác định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, các khu vực có rừng tự nhiên để hoàn thiện hồ sơ đấu giá.

Tập trung triển khai công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, đặc biệt là điều tra địa chất và đánh giá khoáng sản thuộc Đề án Tây Bắc, theo đó, làm rõ quy mô của các mỏ kim loại (đồng, vàng, vonfram, thiếc, chì kẽm,…) ẩn sâu có quy mô lớn của các cấu trúc đã xác định được tiền đề thuận lợi.

Xây dựng và trình phê duyệt 01 đề án Chính phủ “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” và 08 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ…

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết của Tổng Cục, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao những thành tích Tổng cục đạt được trong năm 2018, trong đó có những nhiệm vụ khó khăn nhưng Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc như điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác thanh, kiểm tra; hoàn thiện về mặt thể chế…..

Thứ trưởng cho rằng, điểm sáng của ngành địa chất khoáng sản nói chung và Tổng cục nói riêng trong năm 2018 là tổ chức thành công Đại hội khu vực về địa chất, tài nguyên khoáng sản và năng lượng của khu vực Đông Nam Á lần thứ 15 (GEOSEA15). Đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ thu hút các nhà khoa học từ các nước thành viên khối ASEAN mà còn đông đảo các nhà khoa học quốc tế có uy tín tham dự.

Thứ trưởng nhận định, sang năm 2019 nhiệm vụ của Tổng cục ngày càng khó khăn do Chính phủ trực tiếp giao nhiệm vụ, để hoàn thành các kế hoạch đề ra, việc đầu tiên cần thực hiện là nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Tổng cục với các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp giữa Tổng cục với Sở TN&MT các địa phương trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.Thường xuyên rà soát, đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ và xác định công việc trọng tâm cần giải quyết hàng tuần, tháng, quý.

 Bên cạnh đó tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục để thi công có hiệu quả các đề án Chính phủ và các nhiệm vụ thường xuyên. Thứ trưởng tin tưởng, với sự lãnh đạo sát sao của ban lãnh đạo Tổng cục, cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng cục và đơn vị trực thuộc, Tổng cục Địa chất & Khoáng sản sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO