--Quảng cáo---

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoàn thành xây dựng nhiều văn bản pháp luật

Ngành TN&MT - 16:30 18/07/2019

(TN&MT) - Ngày 18/7/2019, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng Trần Quý Kiên đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC&KS) Việt Nam đã khẩn trương triển khai một cách toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Tới thời điểm này, cơ bản các nhiệm vụ đang được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng. Ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Tổng cục trưởng cho biết, trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản mà đặc biệt là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Tổng cục đã hoàn thiện dự thảo về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ để xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Hiện tại đã nhận được góp ý của 04 Bộ và 36/63 tỉnh, thành.

fgstfd
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 33/2017/NĐ-CP, Tổng cục đã hoàn thành dự thảo (lần 1) và có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cập nhật thông tin, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đồng thời, hoàn thành dự thảo 02 Thông tư. Đó là Quy định kỹ thuật công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản đá khối làm ốp lát, mỹ nghệ; và Quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản: Hoàn thành dự thảo lần 2 và đang đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.
Ngoài ra, Tổng cục đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ như: Tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung và các giải pháp trong thời gian tới: Hiện tại, đã nhận được ý kiến góp ý của 50/63 tỉnh, thành phố. Tổng cục đang tổng hợp góp ý để hoàn thiện dự thảo và sẽ có văn bản xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan đồng thời tổ chức hội thảo toàn quốc. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo báo cáo, trình lãnh đạo.

Tổ chức đánh giá tác động việc thực hiện các chính sách, quy định của Luật khoáng sản: Đã hoàn thiện dự thảo báo cáo lần thứ nhất. Dự kiến trình Bộ TN&MT trong tháng 8/2019.

Về công tác cấp phép hoạt động khoáng sản, tính từ 01/01/2019 đến 30/6/2019, Tổng cục đã tiếp nhận 35 hồ sơ hoạt động khoáng sản (12 thăm dò, 18 khai thác và 05 đóng cửa mỏ) đảm bảo yêu cầu chất lượng; đúng quy định của pháp luật về khoáng sản. Hoàn thành thẩm định, trình và được Bộ TN&MT ký ban hành 40 Giấy phép hoạt động khoáng sản cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp (11 thăm dò và 29 khai thác). Công tác thẩm định đã được các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi, phản biện. Đối với các hồ sơ phải lấy ý kiến cơ quan liên quan, phải chỉnh sửa, bổ sung đều được thông báo cho doanh nghiệp theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Về công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản, trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã triển khai Hội nghị (trực tuyến tại 03 đầu cầu là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh) tập huấn  nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019. Hoàn thành xây dựng đề cương, kế hoạch chi tiết nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm 2019 và tổ chức triển khai.

Trong công tác kinh tế địa chất và khoáng sản, tính đến ngày 01/7/2019, Tổng cục đã thẩm định và trình Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả với tổng số tiền 849.578.770 đồng của mỏ titan khu vực Làng Lân, Hái Hoa, thị trấn Lu và xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đã trình Bộ TN&MT thẩm định đối với 07 Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản có nghĩa vụ phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng, thăm dò khoáng sản. Đã rà soát và đề nghị Bộ công bố 05 giấy phép khai thác khoáng sản (thẩm quyền của Bộ TN&MT cấp) thuộc diện phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư.

etfwẻ
Phó Tổng cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2019

Trong công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Tổng cục đã hoàn thành và trình Bộ TN&MT phê duyệt 48 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 2.552 tỷ đồng (số tiền nộp lần đầu trên 196 tỷ). Hiện tại, có 27/63 tỉnh, thành phố đã gửi Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 134,9 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, đến 15/6/2019 tổng số tiền cấp quyền nộp NSNN năm 2019 là 3.098 tỷ đồng, trong đó: Giấp phép do Bộ TN&MT cấp là 2.275 tỷ đồng; Giấy phép do UBND cấp là 823 tỷ đồng.

Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản có thể được coi là một nỗ lực của Tổng cục trong năm vừa qua.Tổng cục đã tổ chức đấu giá thành công 03 mỏ khoáng sản.

Trong công tác quản lý điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản,Tổng cục đang hoàn thiện dự thảo 18 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ công tác điều tra, đánh giá khoáng sản thuộc 3 nhóm lĩnh vực (phân tích thí nghiệm, địa vật lý, địa chất).

Về thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, Tổng cục đã cơ bản hoàn thành khối lượng, nội dung 04 Đề án Chính phủ; Đã triển khai 13 đề án điều tra đánh giá, đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành giải ngân 45% kinh phí năm 2019.

Với Đề án cấp Bộ, trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục đã triển khai thi công đúng tiến độ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 của 05 nhóm tờ và tổng kết 02 nhóm tờ. Điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản 05 nhiệm vụ. 

Ông Đỗ Cảnh Dương, Tổng Cục trưởng nhận định, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Tổng cục luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ TN&MT và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn đoàn kết, đồng tâm hiệp lực thực hiện nhiệm vụ chung của Tổng cục.

Tuy nhiên, Tổng Cục trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như có nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng thời hạn, nguyên nhân là do nhiệm vụ đột xuất, phải giải quyết trong thời gian ngắn. Hoặc có nhiệm vụ được giao nhưng chưa được cấp kinh phí dẫn đến những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao kết quả mà Tổng cục đạt được trong thời gian qua. Đó chính là tiền đề quan trọng để Tổng cục tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu, từ nay đến cuối năm, Tổng cục cần hoàn thiện trình ban hành Nghị quyết, Nghị định và Thông tư thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời cần tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu thực tế; Hoàn thành thủ tục để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản thành công ít nhất 03 khu vực khoáng sản; Tăng cường công tác hợp tác quốc tế song phương, đa phương, tham gia các diễn đàn, tổ chức quốc tế….

Cũng tại Hội nghị này, Tổng cục đã vinh dự được nhận 03 Huân chương lao động hạng Ba dành cho 01 tập thể và 02 cá nhân; 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho 02 tập thể và 03 cá nhân. 02 Cờ thi đua của Bộ TN&MT dành cho 02 tập thể Lao động xuất sắc.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO