Tổng cục ĐC&KS Việt Nam: Cải cách hành chính giúp đơn vị hoàn thành sớm nhiều nhiệm vụ đặt ra

20/07/2018 15:55

(TN&MT) - Sáng 20/7, Tổng cục ĐC&KS Việt Nam tổ chức Sơ kết Kết quả 6 tháng đầu năm và Kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.Hiện đại hóa nền hành chínhBáo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, Tổng cục ĐC&KS hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản như: hoàn thiện xây dựng 2 Nghị định của Chính phủ và 2 Thông tư của Bộ trưởng; Tổng cục đã tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng dự thảo Chiến lược khoáng sản đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đang thực hiện việc rà soát, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tính đến ngày 30/6/2018, Tổng cục đã đã tiếp nhận, hoàn thiện công tác thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ TN&MT cấp 31 Giấy phép, gồm: 9 Giấy phép thăm dò và 22 Giấy phép khai thác khoáng sản, 1 Quyết định đóng cửa mỏ...

thứ trưởng Kiên
Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Có được kết quả này là do lãnh đạo Tổng cục luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện CCHC, tăng cường sự phối hợp của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục với các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức. Do đó, ngày 27/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ. Theo đó, kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của Tổng cục đạt 91,89/100 điểm; được tặng bằng khen của Bộ trưởng về thành tích đột xuất trong công tác cải cách hành.

Cụ thể, Tổng cục đã tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về địa chất và khoáng sản và đề xuất các phương án xử lý đối với những văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với quy định. Bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC theo phương thức thông thường (văn bản giấy), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tiến hành rà soát nội dung các TTHC để triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Đến nay, trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản có 11 TTHC chính thức được thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là: Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản; Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sản; Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản; Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

toàn cảnh
Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 17/5/2018, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-ĐCKS ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan của Bộ trong việc triển khai Nghị Quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo yêu cầu của Bộ và Chính phủ.

7 nhiệm vụ trọng tâm phải làm 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Tổng cục ĐC&KS Việt Nam dự kiến triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:  Hoàn chỉnh và trình ban hành văn bản Quy phạm pháp luật đúng tiến độ được giao; Tổ chức đấu giá thành công một số mỏ khoáng sản theo kế hoạch; Tổ chức thành công “Đại hội khu vực về địa chất, tài nguyên khoáng sản và năng lượng Đông Nam Á lần thứ 15 (GEOSEA XV)” năm 2018; Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng sản; Đẩy mạnh cải cách TTHC trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch.
Tiếp tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 và pháp luật khác có liên quan; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiện toàn công tác cán bộ theo cơ cấu tổ chức mới. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ theo quy định. Triển khai kiểm tra công tác cán bộ của Tổng cục. Tiến hành rà soát biên chế và hồ sơ tuyển dụng công chức theo quy định; bố trí sắp xếp đội ngũ công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 đối với các đơn vị trực thuộc; Tiếp tục triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Hoàn thành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục ĐC&KS Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Thứ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới Tổng cục sớm bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 Thông tư về trình tự tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt  kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng  khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư để Tổng cục có căn cứ trình Bộ ban hành Thông tư. Ngoài ra, Tổng cục cần kiến nghị Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013 NĐ-CN trình Chính phủ đến tháng 12 năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục ĐC&KS Việt Nam: Cải cách hành chính giúp đơn vị hoàn thành sớm nhiều nhiệm vụ đặt ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO