Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc với tỉnh Yên Bái

10/02/2019 17:12

(TN&MT) - Ngày 10/2/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho nhân dân.

TBT1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Tham gia Đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo một số ban Đảng, cơ quan bộ, ngành Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về phía Lãnh đạo tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Ủy viên BCH Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh.

TBT2
Lãnh đạo Bộ, Ngành trung ương tham dự cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Yên Bái

Báo cáo với đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về kết quả sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho nhân dân, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Với sự quyết tâm, nỗ lực, năng động, sáng tạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã từng bước vượt qua khó khăn, bắt nhịp cùng khí thế phát triển chung của cả nước, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Đến nay cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đều đảm bảo tiến độ, trong đó có 5 chỉ tiêu đã vượt mục tiêu. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,3%, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 33,6 triệu đồng, tăng 8,6 triệu đồng so với năm 2015.

Nổi bật là tập trung xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở khai thác, tận dụng tối đa lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Phát triển công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển đồng bộ thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo động lực mới cho phát triển và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống nhân dân.

Bà PTT Trà
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - bà Phạm Thị Thanh Trà báo cáo kết quả sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho nhân dân


Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với cơ cấu lại đầu tư theo hướng giảm đầu tư từ ngân sách, tăng đầu tư ngoài ngân sách. Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước gắn với tăng thu ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mở rộng hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế. Tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế xã hội vùng cao.

Quan tâm phát triển đồng bộ, hài hòa kinh tế với văn hóa - xã hội, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh; hiệu quả công tác tư pháp, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Đã ban hành Đề án số 11-ĐA/TU tuyển chọn 150 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo đủ nguồn cán bộ kế cận lâu dài cho tỉnh. Bình quân mỗi năm kết nạp 2.000 đảng viên, từ năm 2015, Đảng bộ không còn thôn bản trắng chi bộ.

Đặc biệt, Yên Bái là địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện quyết liệt, sáng tạo, bài bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay đã giảm 406 cơ quan hành chính, giảm 985 thôn, bản; 3.780 biên chế công chức, viên chức; 1.607 cán bộ không chuyên trách cấp xã, 7.738 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai xây dựng 1.547 tập thể, 1.361 cá nhân đăng ký mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung 7 nhiệm vụ, giải pháp: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm đương được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; khoa học và công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện quyết liệt cải cách  hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở các ngành, các cấp. Tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

TBT3
Buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  với Lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Công tác chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 cho nhân dân được chuẩn bị chi tiết, chu đáo, kịp thời. Tỉnh đã hỗ trợ kịp thời 380 tấn gạo chất lượng cho gần 7.500 hộ; thành lập 13 đoàn đi kiểm tra, thăm và tặng quà cho nhân dân vùng lũ, các gia đình chính sách, các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết. Tặng trên 44 nghìn suất quà cho các đối tượng. Cùng với đó chỉ đạo đảm bảo các chế độ cho cán bộ, công chức; quan tâm chỉnh trang đô thị; bảo đảm điện, nước, thông tin liên lạc; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui Tết, đón xuân và tham gia các hoạt động Lễ hội… tạo không khí phấn khởi trong nhân dân với tinh thần “an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phong trào trồng cây gây rừng tại Yên Bái cần triển khai nhân rộng để làm mẫu cho các địa phương về trồng rừng để phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự vui mừng về những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho nhân dân, nhất là việc xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Kết quả đó thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, sự đồng thuận của nhân dân Yên Bái vì sự phát triển chung. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng và bài học sâu sắc để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, cách thức và bước đi quyết liệt, sáng tạo của tỉnh trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả; biểu dương những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo cuộc sống cho đồng bào vùng lũ, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách.

Trong điều kiện một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, đạt được kết quả trên là rất đáng quý, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Yên Bái không được chủ quan, bằng lòng với những thành quả đạt được mà càng cần tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, đổi mới, sáng tạo, phát huy những truyền thống, kinh nghiệm, kết quả đạt được để tiếp tục có bước phát triển mới.

dsc 0225 tbt lam viec yb
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao tặng tỉnh Yên Bái bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh và bày tỏ sự tin tưởng Yên Bái sẽ có bước phát triển khá hơn trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng tỉnh Yên Bái bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời chúc tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, thành tích, kinh nghiệm đã có, khắc phục khó khăn, tìm tòi, sáng tạo đề ra bước đi phù hợp để năm 2019 đạt được kết quả khá hơn năm 2018, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm việc với tỉnh Yên Bái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO