--Quảng cáo---

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm định trữ lượng khoáng sản

Ngành TN&MT - Mai Đan - 14:55 29/12/2020

(TN&MT) - Đây là một trong những định hướng được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia vào sáng 29/12.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia cho biết: Tính đến ngày 25/12/2020, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã tiếp nhận kiểm tra, thẩm định 28 hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng khoáng sản; tiếp tục thẩm định 37 hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng khoáng sản chuyển tiếp từ các năm trước.C

Văn phòng Hội đồng đã phối hợp tốt với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong việc xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ…. Đặc biệt, nhờ áp dụng kết quả của các Đề án “Cập nhật trữ lượmg khoáng sản các mỏ đã thăm dò" và “Tin học hóa tài liệu phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia", công tác thống kê, quản lý dữ liệu, tài liệu về trữ lượng khoáng sản đã được tự động hóa và có độ chính xác cao. Các số liệu thống kê trữ lượng khoáng sản được đưa vào báo cáo Chính phủ (vào tháng 3/2020); giúp cho Chính phủ, Bộ ngành và các địa phương có các định hướng phù hợp trong việc quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2021, Văn phòng Hội sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thẩm định, lập hồ sơ trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia xem xét, phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản, bảo đảm đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn công tác đến các mỏ để hướng dẫn công tác thu thập tài liệu, công tác thăm dò và lập báo cáo tổng kết khi các tổ chức, cá nhân có yêu cầu, hoặc kiểm tra thực địa theo yêu cầu của công tác thẩm định; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị theo huớng gọn nhẹ, chất lượng; chủ động và tích cực thực hiện chương trình xử lý công việc trên hệ thống thông tin điện tử của Bộ…

Ông Nguyễn Trường Giang – Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia báo cáo tại hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao sự tham gia và phối hợp của Văn phòng Hội đồng với các đơn vị liên quan và tại các phiên họp kỹ thuật. Thứ trưởng mong muốn Văn phòng Hội đồng tiếp tục phát huy sự phối hợp này trong các giai đoạn tiếp theo.

Thứ trưởng cũng chỉ đạo năm 2021, Văn phòng Hội đồng cần tập trung bổ sung, rà soát chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng; tổ chức, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Bộ TN&MT đã được phê duyệt.

Ngoài ra, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia trong thẩm định, phê duyệt các báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác; tham mưu, đề xuất với Bộ TN&MT giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên khoáng sản theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện kế hoạch công tác năm 2021.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO