--Quảng cáo---

Tích cực rà soát văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường

Ngành TN&MT - Phạm Thu Hà - 17:41 23/12/2019

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa Ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020.

Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật

Năm 2019, Bộ TNMT đã thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính bằng việc rà soát văn bản pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính và giải quyết nhanh gọn những vấn đề liên quan cấp phép. Vì vậy đã khơi thông các điểm nghẽn thúc đẩy giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Bộ đã hoàn thành việc trình ban hành, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật Đo đạc bản đồ tạo thành hành lang pháp lý cho công tác đo đạc, phát triển các ứng dụng về thông tin địa lý, viễn thám trong công tác quản lý trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị thông minh, quản lý giám sát về tài nguyên và môi trường. Tập trung nguồn lực để xây dựng dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Đất đai, Luật sửa đổi một số điều của Bảo vệ môi trường.

Rà soát đánh giá thực tiễn, xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ 17 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ 05 Quyết định để tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy cải cách hành chính, giải phóng các nguồn lực tài nguyên, kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm, quản lý chặt chẽ chất thải, nước thải, khí thải, nhập khẩu phế liệu để bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững, chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, kỷ cương hành chính; giải quyết những vấn đề mới đặt ra đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ đã ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư. Các văn bản ban hành nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cũng như đáp ứng các yêu cầu quản lý đối với công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Kịp thời phát hiện và xử lý các văn bản còn chồng chéo

Nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, ban hành văn bản mới, việc rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là hoạt động vô cùng quan trọng. Hoạt động này phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự rà soát.

Song song với đó, việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật sẽ phát hiện được những văn bản ban hành không đúng thẩm quyền; văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn; văn bản vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành; văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày… để kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thi hành văn bản trái pháp luật gây ra; đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ văn bản; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản; đính chính văn bản; xem xét, quyết định hình thức xử lý đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật.

Việc kiểm tra, xử lý văn bản phải bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, đúng thẩm quyền; kết hợp giữa việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền với việc tự kiểm tra của cơ quan, người ban hành văn bản. Kiểm tra, xử lý văn bản phải bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan; không được lợi dụng việc kiểm tra, xử lý văn bản vì mục đích vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật.

Bộ TN&MT ban hành nhiều Quyết định, văn bản về TN&MT năm 2020 (Ảnh minh họa)

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác rà soát VBPL trong năm 2020

Để tăng cường, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong năm 2020, Bộ TN&MT vừa Ban hành Quyết định Phê duyệt Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020.

Theo đó, Bộ TN&MT giao cho Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ và Thanh tra Bộ triển khai Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường; định kỳ báo cáo Bộ trưởng, các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực về kết quả thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO