--Quảng cáo---

Tích cực chuẩn bị Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Biển đảo - Hoàng Nghĩa - 21:12 30/08/2021

(TN&MT) - Trong điều kiện tình hình Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp, cùng với các nhiệm vụ trọng tâm khác, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Đến nay Cảnh sát biển đã thông qua giao diện website Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Sáng 25/8, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển họp Thông qua giao diện website Cuộc thi. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp Thông qua giao diện website Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Cuộc họp nhằm lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về nội dung, hình thức giao diện website Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Website Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” có địa chỉ tên miền: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn được xây dựng trên hệ thống phần mềm và phim minh họa 100 câu hỏi, đáp án Cuộc thi.

Tại cuộc họp, các thành viên đã trực tiếp thông qua và trực tiếp đóng góp các ý kiến để chỉnh sửa giao diện, nội dung, hình ảnh, video minh họa cho 100 câu hỏi của Cuộc thi đảm bảo đúng nội dung, mục đích tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, Nhân dân, cán bộ, đảng viên; cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, trao đổi, thống nhất với nhà thầu chỉnh sửa sản phẩm để đảm bảo Cuộc thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Trước đó, ngày 19/8/2021, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đã ký ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam". Cảnh sát biển đã công bố và ban hành thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" là hoạt động thiết thực thuộc Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019. 

Cuộc thi được Bộ Quốc phòng tổ chức, phát động trên phạm vi toàn quốc; thời gian tổ chức từ 06/9/2021 đến 06/10/2021 với 03 đợt thi Tuần, 01 đợt thi Tháng; đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Mục đích của Cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan, tổ chức, Nhân dân, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài; góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức xã hội trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam. 

Trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, Cuộc thi là một hoạt động thiết thực góp phần triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển công bố và đăng tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Cảnh sát biển đã quán triệt tinh thần Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng.

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2020.

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đã tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tổ giúp việc thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để triển khai công việc chuẩn bị cho Cuộc thi. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì phiên họp đã kết luận chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển cần xác định rõ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” là nội dung quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lực lượng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến Cuộc thi.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi giao cho các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền về: Kế hoạch số 1724/KH-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ Quốc phòng tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” và Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Xác định việc tham gia Cuộc thi và vận động người thân, gia đình, cơ quan, đoàn thể ở địa phương nơi cư trú tham gia, hưởng ứng Cuộc thi là trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, là tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá thi đua năm 2021; Thực hiện các biện pháp để huy động số lượng cao nhất cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tham gia Cuộc thi và nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động tập thể, cá nhân tham gia dự thi để Cuộc thi thu hút được số lượng thí sinh tham gia cao, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên phạm vi cả nước.

Năm 2019, cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" đã được tổ chức ở cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trên phạm vi cả nước; gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; góp phần động viên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng, tham gia xây dựng, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  • Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam
    Xã hội - Xuân Vũ – Thanh Hải - 10:50 27/07/2021
    (TN&MT) - Đó là ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO