Thường vụ Quốc hội thông qua mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Tuyết Chinh| 14/07/2020 15:59

(TN&MT) - Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/8/2020.

Chiều 14/7, thực hiện chương trình Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Với tỷ lệ 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

UBTVQH biểu quyết thông qua mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Ảnh: Quốc Khánh

Theo Nghị quyết, sửa đổi, bổ sung Tiểu mục 2, mục 1 của Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/8/2020. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/1/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trước đó, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã nghiên cứu xây dựng dự án Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020 (gọi chung là dự án Nghị quyết).

Căn cứ nguyên tắc điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường tại Luật thuế bảo vệ môi trường, ngày 26/9/2018, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019), trong đó quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít (mức trần trong khung thuế).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai báo cáo tại phiên làm việc. Ảnh: Quốc Khánh

Qua tổng kết, đánh giá cho thấy, chính sách thuế bảo vệ môi trường nói chung đã đạt thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về thuế bảo vệ môi trường;  Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế; Khuyến khích phát triển kinh tế bền vững đi liền giảm ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, động viên hợp lý sự đóng góp của xã hội vào ngân sách Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có nhiệm vụ chi cho bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không nói chung và các doanh nghiệp hàng không nói riêng trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với nguyên tắc quy định mức thuế bảo vệ môi trường cụ thể tại Luật thuế bảo vệ môi trường thì việc đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là một trong những giải pháp cần thiết.

Theo quy định tại Điều 146 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, trong đó có trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; để kịp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ trực tiếp đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Để thực hiện được mục tiêu, quan điểm đã nêu trên, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay như sau:

Từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020: mức thuế là 2.100 đồng/lít (bằng 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường).

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thuế tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường vụ Quốc hội thông qua mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO