--Quảng cáo---

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Trong nước - Khương Trung - Trần Văn - 16:54 16/09/2022

(TN&MT) - Ngày 16/9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban Kinh tế mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

07085bf0b6d972872bc8.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự cuộc họp

Phiên họp có sự tham dự và chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự phiên họp có các đại biểu là thành viên Ủy ban Kinh tế; đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 3 kỳ họp: cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp lần thứ 4 (tháng 10/2022), cho ý kiến lần thứ hai tại Kỳ họp lần thứ 5 (tháng 5/2023) và xem xét, thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 (tháng 10/2023). Theo phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế là đơn vị chủ trì thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Hồng Hà, thay mặt Chính phủ, trình bày Tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đồng chí Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế gợi ý thảo luận, các đồng chí đại diện Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, các đại biểu thành viên Ủy ban Kinh tế, các chuyên gia, khách mời tham dự cuộc họp đã cho ý kiến thảo luận về các nội dung liên quan.

056adea6338ff7d1ae9e.jpg
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu tại cuộc họp

Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc sửa đổi Luật Đất đai phải bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 18 –NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Tập trung thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

05821c7ea25666083f47.jpg
Các đại biểu phát biểu tham luận đóng góp ý kiến

Tại phiên họp, đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, mang tính xây dựng; các đại biểu tham dự cuộc họp đã cho ý kiến đánh giá về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật; điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Luật; việc bảo đảm chính sách dân tộc, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật; ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản. Một số ý kiến cũng phân tích cụ thể về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tài chính đất đai và giá đất; phát triển quỹ đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…

6769de9d03b6c7e89ea7.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu giải trình và làm rõ một số nội dung tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, cơ quan quan soạn thảo sẽ tiếp thu để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) một cách tốt nhất trên cơ sở tạo được công bằng, tiên tiến, chia sẻ lợi ích về nguồn lực đất đai; cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính về chính sách đất đai; quyền lợi của người dân được đảm bảo; đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh lương thực, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường…

03968be766cea290fbdf.jpg
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khẳng định, tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, mang tính xây dựng; là cơ sở để Thường trực Ủy ban Kinh tế nghiên cứu, tiếp thu để xây dựng Báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 tới. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng nêu rõ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 3 kỳ họp, trong đó, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), cho ý kiến lần hai tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO