--Quảng cáo---

Thừa Thiên Huế: Tăng cường quản lý về đất đai đối với tổ chức, dự án đầu tư có sử dụng đất

Đất đai - 09:43 21/08/2019

(TN&MT) - Ngày 21/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có công văn yêu cầu Sở TN&MT tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với các tổ chức, dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định.

Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở TN&MT tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với các tổ chức, dự án đầu tư có sử dụng đất
Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở TN&MT tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai đối với các tổ chức, dự án đầu tư có sử dụng đất


Cụ thể, yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Chánh thanh tra Sở TN&MT nghiêm túc rà soát, đánh giá việc chấp hành ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và việc chủ động xử lý, tham mưu, đề xuất xử lý trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, chấp hành pháp luật đất đai nhằm pháp huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại của ngành; đồng thời có giải pháp quản lý tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, chống thất thu ngân sách nhà nước về nghĩa vụ tài chính, tiền thuê đất; công khai minh bạch đất đai để kêu gọi đầu tư và công khai các vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất.

Sở TN&MT tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu đất đai nhằm phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu của ngành và hiệu quả ngân sách nhà nước đã đầu tư; đồng thời vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính để phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất nhằm tránh cơ sở dữ liệu địa chính lạc hậu.

Yêu cầu Sở TN&MT, Chi cục Quản lý đất đai, Thanh tra Sở TN&MT rà soát việc khai thác cơ sở dữ liệu địa chính đối với việc quản lý, sử dụng đất của tổ chức (giao đất, cho thuê đất…) và công khai việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định để làm cơ sở thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất về sau.

Sở TN&MT chủ động phối hợp với Cục thuế tỉnh, các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, TP. Huế tổ chức rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức, hợp tác xã, các dự án đầu tư có sử dụng đất… để yêu cầu thực hiện đăng ký đất đai, xử lý giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 nhằm củng cố hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường thanh kiểm tra để chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức lập hồ sơ, thủ tục đất đai theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và lập hồ sơ vi phạm để quản lý, công khai theo quy định; phối hợp với cơ quan thuế để quản lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; cương quyết xử lý vi phạm pháp luật đất đai và đề xuất thu hồi đất theo quy định.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Sở TN&MT tăng cường thanh kiểm tra các dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư để kịp thời lập hồ sơ xử lý vi phạm làm cơ sở đề xuất cho gia hạn sử dụng (nếu đủ điều kiện) và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời làm cơ sở xử lý thu hồi đất sau khi hết thời gian được gia hạn nếu tiếp tục vi phạm...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO