--Quảng cáo---

Thừa Thiên - Huế ban hành quy định tách diện tích đất thành dự án độc lập

Đất đai - Văn Dinh - 18:34 01/10/2021

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành quyết định số 60/2021/QĐ - UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập đối với khu đất thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (khu đất thuộc phạm vi điều chỉnh này được gọi chung là đất công).

Quyết định áp dụng cho các nhà đầu tư quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất liên quan đến hoạt động đầu tư tại tỉnh; người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý quy định tại Điều 8 Luật Đất đai năm 2013.

Thừa Thiên - Huế ban hành quy định tách diện tích đất thành dự án độc lập

Theo đó, phần diện tích đất công để xem xét tách thành dự án độc lập phải phù hợp với quy hoạch phân khu có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đảm bảo diện tích đất tối thiểu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng tại Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ quy định đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn hoặc quy định của pháp luật đối với từng loại dự án.

Liền khu, liền thửa, không nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Có ít nhất một mặt tiếp giáp đường giao thông hiện trạng hoặc có quy hoạch đường giao thông cấp VI trở lên đã trừ chỉ giới giao thông, xây dựng theo quy hoạch được duyệt (nếu có). Không ảnh hưởng đến mục tiêu thực hiện dự án hoặc phá vỡ các quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với phần diện tích đất công đáp ứng các điều kiện vừa nêu trên (Khoản 1 Điều 1) thì phải đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập.

Cụ thể, đối với các dự án thương mại, dịch vụ đầu tư tại các phường thuộc TP. Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà; thị trấn thuộc các huyện có diện tích đất công từ 30% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án.

Đối với các dự án thương mại, dịch vụ đầu tư tại các địa bàn còn lại có diện tích đất công từ 40% trở lên so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án. Đối với các dự án không phải là dự án thương mại, dịch vụ có diện tích đất công trên 50% so với tổng diện tích khu đất đề xuất thực hiện dự án.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các nội dung liên quan khi tham mưu thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh xử lý các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất...

Yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về các dự án đủ điều kiện, tiêu chí, quy mô và tỷ lệ diện tích đất để tách phần diện tích đất tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này thành dự án độc lập; đề xuất cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích sau khi tách thành dự án độc lập đồng thời với cho ý kiến thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Quyết định cũng yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã, các sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nhiều nhiệm vụ, trách nhiệm... Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2021.

  • Thừa Thiên Huế: Kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở
    Môi trường - Văn Dinh - 19:10 19/09/2021
    (TN&MT) - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chính quyền các địa phương cần nghiên cứu, có phương án di dời, tái định cư cho người dân vùng sạt lở, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; nhà thầu và đơn vị thi công cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai khi mùa mưa bão đang đến gần.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO