--Quảng cáo---

Thủ tướng trả lời chất vấn ĐBQH Nguyễn Tạo: Đẩy mạnh cấp GCN quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp

Trong nước - 15:03 17/01/2018

(TN&MNT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về những giải pháp để tháo gỡ khó khăn,...

 

 

(TN&MNT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn Đại biểu Nguyễn Tạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giải pháp ổn định cuộc sống cho dân di cư tự do.
 

40 signed page 1

 

 

40 signed page 2


Về các vấn đề chất vấn của Đại biểu Nguyễn Tạo, Thủ tướng Chính phủ cho biết, ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017, Chính phủ đã có chỉ đạo xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp để các ngân hàng có căn cứ triển khai Chương trình cho vay khuyến khích phát triển.
 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại trong việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
 

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng nông nghiệp công nghệ cao”, tổ chức Hội nghị giải đáp vướng mắc về nội dung tiêu chí công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp, nông nghiệp sạch cho các ngân hàng thương mại.
 

Dự kiến trong Quý I năm 2018, Thủ tướng sẽ ký Quyết định thay thế Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 3/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó sẽ cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết và tăng cường phân cấp cho địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhanh chóng tiếp cận vay vốn của Chương trình.
 

Đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp
 

Thủ tướng Chính phủ cũng cho biết, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những định hướng và giải pháp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh các chính sách tín dụng khuyến khích phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay lĩnh vực này, đồng thời quy định lãi suất cho vay ngắn, trung và dài hạn thấp hơn 0,5%-1,5%/năm so với lãi suất cho vay thương mại cùng kỳ hạn.
 

Tuy nhiên, việc triển khai Chương trình trong thực tiễn còn vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất. Để tháo gỡ khó khăn này, tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp nghiên cứu, sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng.
 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 29/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 1/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT đã có hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm các tài sản là nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới… trên đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 

Để các quy định này được thực thi hiệu quả trong thực tiễn, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng; chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục hướng dẫn các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng mở rộng đối tượng được vay vốn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng được nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng.
 

Ổn định tình trạng dân di cư tự do tại các vùng
 

Về việc đảm bảo ổn định và hạn chế tình trạng dân di cư tự do tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ nói chung và trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng, Thủ tướng Chính phủ cho biết, ngày 21/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1776/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Ban chỉ đạo, các bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan đánh giá, có Báo cáo thực trạng và giải pháp ổn định tình trạng dân di cư tự do, đồng thời, dự kiến tổ chức Hội nghị bàn giải pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ vào đầu năm 2018.
 

Để ổn định tình hình dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hợp phần ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 21/8/2014 của Văn phòng Chính phủ.
 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính đề xuất phương án bổ sung vốn cho các dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do năm 2016, 2017, trong đó có dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại xã Liêng S’rônh thuộc huyện Đam Rông; đồng thời, trình về Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, tiếp tục đề xuất dự án sắp xếp dân di cư tự do thôn Đa M’Pô, xã Liêng S’rônh huyện Đam Rông để triển khai thực hiện.

Phương


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO