Thủ tướng Phạm Minh Chính trình cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Khương Trung| 26/07/2021 19:23

(TN&MT) - Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội chiều 26/7, có 27 thành viên.

Lãnh đạo Chính phủ gồm: Thủ tướng và 4 Phó Thủ tướng, dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.

18 Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV gồm 27 thành viên. Đó là Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng (trong đó, có 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao) và 21 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng đã trình Quốc hội miễn nhiệm, phê chuẩn thành viên Chính phủ theo yêu cầu của công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, quyết định về một số thành viên Chính phủ, trong đó, không bố trí 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, theo phương án nhân sự của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV cơ bản phù hợp với giai đoạn phát triển 2016 - 2021, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng, bảo đảm khoa học, hợp lý. Qua đó, hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ bảo đảm hiệu quả, thông suốt, bao quát toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội; thực hiện đúng vị trí, vai trò là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện quyền hành pháp.

Mặc dù trong nhiệm kỳ có một số thay đổi về nhân sự thành viên Chính phủ nhưng Thủ tướng đã chủ động thực hiện quyền hạn theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp khuyết nhân sự do chưa được cấp có thẩm quyền quyết định, Thủ tướng đã kịp thời phân công Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp hoặc giao "Quyền Bộ trưởng".

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội chiều 26/7, có 27 thành viên

"Việc phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng giúp việc cho Thủ tướng phụ trách một số ngành, lĩnh vực vừa bảo đảm yêu cầu ổn định, vừa bảo đảm bao quát các lĩnh vực quản lý, điều hành của Chính phủ một cách chủ động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời điểm", ông Chính khẳng định.

Theo cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội chiều 26/7 hướng đến mục tiêu thực hiện cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Việc kiện toàn cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần điều chỉnh thì trình Quốc hội phê chuẩn để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Chính phủ trong từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban tán thành với phương án cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nêu trên vì phù hợp với Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua, kế thừa, phát huy ưu điểm đã đạt được của cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XIV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính trình cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO