Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Ninh phải là động lực đóng góp cho hưng thịnh quốc gia

Khương Trung | 24/05/2020 16:29

(TN&MT) - Sáng ngày 24/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Tham gia Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ có Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng các lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các sở, ban, ngành địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh uỷ Quảng Ninh về phát triển kinh tế - xã hội. 

Chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 24/9/2018 , Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết: Năm năm qua, kế thừa những thành tựu đã đạt được; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua các khó khăn, thách thức; phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tổ chức triển khai và thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 

Tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển đột phá theo hướng nhanh, bền vững, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc; kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt khoảng 11%, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, cao hơn so với bình quân chung cả nước. 

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể, quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. 

Thực hiện ba đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. 

Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy mạnh mẽ có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn cho đầu tư phát triển. 

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý di sản, danh thắng. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đã có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên; nhiều mô hình mới, cách làm đột phá, sáng tạo đạt hiệu quả rõ nét được ghi nhận, đánh giá cao và đồng tình, ủng hộ. 

Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên rõ rệt. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ; xây dựng biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu. 

Ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là dịch bệnh, thiên tai. Vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao.

Phấn đấu GRDP giai đoạn 2021-2025 bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ  Nguyễn Xuân Ký cho biết, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2025, Quảng Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD. 

Để đạt được con số đấy, theo Bí thư Nguyễn Xuân Ký, cơ cấu kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt mục tiêu với ngành dịch vụ tăng 48-49%; Công nghiệp - xây dựng 47-48%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 3-5%.

Thu ngân sách nội địa tăng bình quân trên 10%/năm; thu xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu Trung ương giao; tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách địa phương bình quân 5 năm đạt trên 55%. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%/năm. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân tăng 11-12%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 70%.

Trong lĩnh vực môi trường, Bí thư Nguyễn Xuân Ký cho biết, tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư thành thị đạt 100%, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt trên 99%. 

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99%. Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải tại các khu đô thị tập trung (Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên) đạt trên 65%. 

Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường đạt 100%. Giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 55% và nâng cao chất lượng rừng.

Trong thời gian tới, để đạt được những mục tiêu chiến lược đề ra, đồng thời huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những đầu tàu kinh tế của miền Bắc và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Do đó, Quảng Ninh đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương xem xét tháo gỡ những vướng mắc cho địa phương về các lĩnh vực khu kinh tế, khu công nghiệp; lĩnh vực đất đai, giao thông vận tải; nông nghiệp; văn hoá xã hội… để tạo động lực mới cho địa phương phát triển.

Phát huy nguồn lực vừa bảo vệ môi trường vừa phát triển KT-XH

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết ôn g rất ấn tượng với sự phát triển của Quảng Ninh, một địa phương đã có nhiều cải cách, thay đổi để phát huy các lợi thế để tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị 

Với những kiến nghị của Quảng Ninh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có những ý kiến tham mưu để ban hành những quyết sách kịp thời. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đã có những văn bản hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần nhấn mạnh thêm giải pháp phát huy các nguồn lực đất đai và tài nguyên biển phát triển kinh tế thông qua chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, phù hợp tiến trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút và sàng lọc các dự án đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao để vừa quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; điều tiết hài hòa phát triển ở vùng ven biển với hỗ trợ bảo vệ các hệ sinh thái các di sản thiên nhiên…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Quảng Ninh sẽ phối hợp với ngành than, đầu tư khai thác bằng công nghệ cao, đưa ra những giải pháp xử lý các bãi thải để tạo ra quỹ đất sạch phục vụ cho nhu cầu phát triển của địa phương.

Hội nghị cũng nghe ý kiến của Lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Kinh tế Quốc hội góp ý và xây dựng những kế hoạch trong tương lai cho Quảng Ninh.

Quảng Ninh phải là một trung tâm phát triển phía Bắc

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chống dịch COVID-19 của Quảng Ninh, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước rất quyết liệt, đóng góp vào thành công chung của cả nước. 

Về phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh là tỉnh năng động, dám nghĩ, dám làm, một nơi áp dụng rất nhiều hình thức đầu tư, một nơi vận dụng, thúc đẩy nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư, đặc biệt là có sự tham gia của các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài (FDI). Cho nên, Quảng Ninh đã trở thành một cực tăng trưởng mạnh, toàn diện ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc. 

Điều khác biệt của Quảng Ninh là huy động vốn xã hội bằng nhiều hình thức đầu tư khác nhau. Mặc dù có miền núi, đồng bằng, có vùng biển nhưng tỷ lệ đô thị hóa đạt tên 65%. Quảng Ninh là tỉnh thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công đầu tiên ở nước ta. Mới đây, huyện Hoành Bồ được sáp nhập vào thành phố Hạ Long để có một không gian lớn phát triển Hạ Long. Những năm gần đây, Quảng Ninh luôn dẫn đầu về chỉ số PCI.

Trong bối cảnh dịch bệnh, những tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của Quảng Ninh vẫn được giữ vững, mục tiêu kép được triển khai từ tỉnh đến các cấp, các ngành. Quý I/2020, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,2%; 100.000 công nhân ngành than, trong bối cảnh khó khăn như vậy, vẫn yên tâm vào các hầm mỏ để khai thác, cung cấp năng lượng cho đất nước. 

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về việc khởi động du lịch nội địa mạnh mẽ của Quảng Ninh, riêng ngày hôm qua (23/5), có 11.000 khách đến tham quan vịnh Hạ Long. Nhân đây, Thủ tướng yêu cầu các địa phương trên cả nước thúc đẩy mạnh mẽ, chuẩn bị mọi điều kiện để du lịch nội địa phát triển.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, Quảng Ninh không được chủ quan, thỏa mãn với thành tích đạt được bởi yêu cầu của sự phát triển đất nước, của nhân dân là rất lớn. Tỉnh có 1,2 triệu dân, dư địa có được do tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, nhưng đóng góp vào thành quả chung của đất nước còn chưa tương xứng. Du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng còn chậm so với tiềm năng lợi thế.

Theo Thủ tướng, từ Quảng Ninh, có thể đưa ra một số bài học giá trị về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, du lịch. Đó là: Giá trị về bài học quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên về du lịch; tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng chuẩn mực quốc tế; thu hút và phát huy vai trò của các nhà đầu tư tư nhân; phát huy vai trò tính năng động, sáng tạo, quyết đoán của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân; chia sẻ thành quả về phát triển đến người dân theo những mục tiêu về phát triển môi trường bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh: Quảng Ninh phải là một trung tâm phát triển không chỉ của vùng Đông Bắc mà còn của phía bắc đất nước, vừa là phên dậu vững chắc, giữ gìn non sông bờ cõi, vừa là một động lực đóng góp cho hưng thịnh quốc gia.

Thủ tướng cũng lưu ý Quảng Ninh phải tập trung chuẩn bị và tiến hành tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi đôi với tiếp tục làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Thủ tướng cơ bản đồng tình, nhất trí và chỉ đạo các Bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết sớm cho tỉnh; với những đề xuất vượt thẩm quyền giải quyết của Bộ, ban, ngành thì tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phương án tháo gỡ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của các Bộ, ban, ngành, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký mong muốn Thủ tướng Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Ninh phải là động lực đóng góp cho hưng thịnh quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO