Thu hồi đất năm 2022 phải thông báo trước bao nhiêu ngày?

Báo TN&MT| 25/04/2022 19:00

(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hồ Thanh Hương (Thanhhuongho77@gmail.com) hỏi: Tôi được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đang sửa đổi Luật Đất đai. Xin hỏi, theo quy định sửa đổi, nếu đất nhà tôi bị thu hồi trong năm 2022 thì Chính quyền địa phương phải thông báo trước bao nhiêu ngày? Thông báo sẽ được gửi trực tiếp đến gia đình tôi hay niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân?

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

Đúng như bạn đã biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai. Từ nay đến khi Luật Đất đai sửa đổi được ban hành và có hiệu lực, việc thu hồi đất vẫn thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

thu-hoi-dat.jpg
Nhà nước thông báo trước 90 ngày khi thu hồi đất nông nghiệp và 180 đối với đất phi nông nghiệp

Thẩm quyền và thời hạn thông báo thu hồi đất

Theo đó, UBND tỉnh có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

UBND huyện có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đối với đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Trước khi quyết định thu hồi đất thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải ban hành và gửi thông báo cho người có đất thu hồi để nắm được thông tin, có kế hoạch tái định cư nếu phải di chuyển chỗ ở.

Theo Khoản 1 Điều 67 Luật Đất đai 2013, trước khi có quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người có đất bị thu hồi chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp; chậm nhất là 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp.

Cách thức thông báo

Căn cứ trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai 2013, thông báo thu hồi được gửi đến từng người có đất thu hồi.

Ngoài ra, phải họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Như vậy, có thể thấy thông báo thu hồi được gửi và thông tin công khai đến người có đất thu hồi cũng như phổ biến, niêm yết công khai để người dân biết về việc thu hồi đất.

Trong thông báo thu hồi đất, cơ quan chức năng phải ghi rõ lý do thu hồi đất; diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất; Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư.

Như vậy, khi nhận được thông báo thu hồi người có đất thu hồi đã nắm được nhiều thông tin thu hồi liên quan đến thửa đất của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu hồi đất năm 2022 phải thông báo trước bao nhiêu ngày?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO