--Quảng cáo---

Thông qua Nghị quyết chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Trong nước - Tuyết Chinh – Khương Trung - 14:48 09/06/2020

(TN&MT) - Với 440/442 phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021, tại phiên làm việc chiều nay (9/6).

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Trình bày dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, năm 2021, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung sau:

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có) và một số báo cáo khác theo quy định.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

Đồng thời, xem xét các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

Xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có) và xem xét một số báo cáo khác theo quy định.

Biểu quyết tại phiên làm việc, 440/442 đại biểu (đạt 91,51%) tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết; trong đó có 1 đại biểu không tán thành, 1 đại biểu không tham gia biểu quyết.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO