--Quảng cáo---
  • Thông qua 12 tờ trình

PV GAS D tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Thông qua 12 tờ trình, chia cổ tức năm 2020 20% vốn điều lệ
Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 14:18 29/04/2021
(TN&MT) - Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D), sáng ngày 26/4/2021, PVGas D đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 tại Tp. Hồ Chí Minh.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO