Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Quyết liệt thực hiện các giải pháp, hoàn thành xuất sắc kế hoạch 6 tháng đầu năm

(TN&MT) - Sáng 11/7/2018, Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm. Tới dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Cục.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Tổng Cục, trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng Cục đã chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ công tác năm; chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai chương trình, kế hoạch công tác, tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương xây dựng các quy hoạch sử dụng biển; tổ chức tốt Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; thực hiện tốt các nhiệm vụ về cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, giao khu vực biển, cấp giấy phép nhận chìm ở biển…

Năm 2018, Tổng cục được Bộ Tài nguyên và Môi trường  giao xây dựng 01 dự thảo Nghị định và 02 dự thảo Thông tư, đề xuất 01 nhiệm vụ phục vụ xây dựng Nghị định. Đến nay, các đơn vị được phân công thực hiện đã hoàn thành dự thảo và đang tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo các văn bản để trình cấp có thẩm quyền ban hành đúng tiến độ.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đã trình Bộ để trình Chính phủ hồ sơ đề xuất xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ về lấn biển; tổ chức xây dựng thuyết minh, dự toán và phê duyệt Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát phục vụ Nghị định quy định về hoạt động lấn biển”.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã đề xuất sửa đổi Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho phù hợp với Luật quy hoạch; tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc phối hợp hoàn thiện các dự thảo văn bản liên quan đến quản lý biển và hải đảo.

Tổng cục còn tổ chức rà soát, hoàn thiện và trình Bộ dự thảo các quy trình cấp phép nhằm tạo trình tự thống nhất, khoa học, đảm bảo thời gian cho các hoạt động cấp phép thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục.

Các hoạt động khác như: Quản lý điều tra cơ bản về biển và hải đảo Về quản lý tổng hợp khai thác, sử dụng biển và hải đảo; kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo cũng đã được chỉ đạo và thực hiện một cách sát sao. Hiện đang tiếp nhận, thẩm định 04 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển; Tổng cục cũng đã tham mưu và trình Bộ ký văn bản hướng dẫn các địa phương giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét.

Đã trình Bộ phê duyệt nhiệm vụ “Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020”; triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động của cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của Bộ TNMT về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2018.

Chủ động theo dõi dư luận, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình môi trường biển, hải đảo nhằm kịp thời đề xuất hướng giải quyết . Thực hiện khảo sát thực tế, xử lý sự cố tàu Hùng Dũng 08 bị chìm đắm tại vùng biển Hải Phòng, tham mưu ban hành văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng rà soát các tổ chức chưa được cấp giấy phép nhận chìm ở biển thực hiện nhận chìm theo đúng quy định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai, đề xuất bổ sung các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2018; phối hợp với Thanh tra Bộ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 tình hình chấp hành chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại các địa phương có biển; Phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên các vùng biển Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao những kết quả mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng cũng lưu ý nhiệm vụ cấp phép nhận chìm và giao khu vực biển đang là vấn đề rất “nóng” và khá khó khăn hiện nay. Chính vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc Bộ; Tổng Cục cần có kế hoạch xây dựng nâng cao năng lực cơ sở vật chất để đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát biển, hải đảo; Việc sửa đổi Nghị định 51 về Giao khu vực biển chỉ đáp ứng được một phần những vấn đề vướng mắc hiện nay đối với công tác quản lý biển, chính vì vậy Tổng Cục cần lưu ý đề xuất, chỉnh sửa các văn bản pháp luật với tất cả các thông, tư, nghị định tới đây cần đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế...

Kim Liên

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục