PVN60
Tin mới nhất
Tổng kết hoạt động giám sát của Quốc hội
Tổng kết hoạt động giám sát của Quốc hội
(TN&MT) - Sáng 8/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tổng kết 10 năm hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội