--Quảng cáo---

Năm 2018, Bộ TN&MT tiếp 310 lượt công dân

Ngành TN&MT - 11:04 05/01/2019

 (TN&MT) - Báo cáo của Thanh tra Bộ TN&MT cho biết, năm 2018, Bộ đã tiếp 310 lượt trong đó, lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ 38 lượt với 74 người (có 6 đoàn đông người với 40 người). Cán bộ tiếp 272 lượt với 484 người (có 26 đoàn đông người với 222 người).

Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Hầu hết nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp đất đai cá nhân.
 

Hàng tháng Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp các đoàn công dân
Hàng tháng Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp các đoàn công dân

Cũng theo báo cáo của Thanh tra Bộ, năm 2018, bộ phận tiếp nhận đơn thư của Bộ nhận được 3.059 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai (giảm 166 đơn so với năm 2017); trong đó đơn thư thuộc lĩnh vực đất đai là 2,924 (chiếm 95,59 %) tổng số đơn nhận được (còn lại thuộc lĩnh vực môi trường và khoáng sản). Còn đối với đơn do bộ phận tiếp nhận đơn thư nhận có 1.430 đơn trùng, không đủ điều kiện, chiếm 46,75 %. Số đơn đủ điều kiện xử lý là 1.629 gồm có: 16 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 19 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 09 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng và 39 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương; 1.546 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (chiếm 94,9 % số vụ việc).

Trong quá trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo: Số vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao giải quyết là 36 vụ việc (trong đó có 20 vụ việc từ năm 2017 chuyển sang), đã cử Đoàn thẩm tra, xác minh 36  vụ việc. Kết quả đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết 23 vụ việc, trong đó 09 vụ việc khiếu nại sai và 14 vụ việc khiếu nại đúng; Số vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ đang giải quyết là 32 vụ việc (trong đó có 13 vụ việc từ năm 2017 chuyển sang), đã cử Đoàn thẩm tra, xác minh 32 vụ việc. Kết quả đã có quyết định giải quyết 10 vụ việc với nội dung thống nhất với giải quyết của địa phương; 04 vụ việc có văn bản đề nghị địa phương giải quyết lại theo quy định pháp luật và 02 vụ việc đình chỉ giải quyết do công dân rút đơn khiếu nại.Ngoài ra, về tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng: Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 72 thông tin. Hướng dẫn trực tiếp 28 thông tin, còn lại 44 thông tin đủ điều kiện xử lý, Thanh tra Bộ đã có 38 văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn lại 6 thông tin đang xử lý.
Sang năm 2019, thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Thanh tra Bộ sẽ tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO