--Quảng cáo---

Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng làm việc tại Quảng Trị

Trong nước - 19:17 10/04/2019

(TN&MT) - Ngày 10/4, đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng...

 

(TN&MT) - Ngày 10/4, đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện điều lệ Đảng.
 

qa
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị.


Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020. Theo đó, trong gần 4 năm qua, bám sát những điểm mới và 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, trăn trở, tìm tòi, lựa chọn những cách làm mới, phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng, từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Với việc đổi mới trong công tác học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Đảng; tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ để giúp cán bộ, đảng viên thấm sâu 27 biểu hiện và các giải pháp khắc phục; tổ chức ký cam kết trách nhiệm của BTV và đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban ngành cấp tỉnh với BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế đánh giá cán bộ công chức thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ do BTV Tỉnh ủy trực tiếp nhận xét, đánh giá mà BTV Tỉnh ủy Quảng Trị đã thực hiện trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã đạt 70% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra và tin tưởng rằng, thời gian gần 2 năm còn lại, tỉnh Quảng Trị đủ sức để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Việc thực hiện Điều lệ Đảng được BTV Tỉnh ủy kịp thời quán triệt các quy định, hướng dẫn về thi hành điều lệ Đảng, nhất là tập trung làm rõ 11 điểm mới của Điều lệ Đảng. Nhờ đó, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nắm khá vững và thi hành nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, các nguyên tắc, quy định về tổ chức hoạt động của Đảng. thực hiện điều lệ Đảng được triển khai, tập trung làm rõ 11 điểm mới của điều lệ Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.885 tổ chức đảng và 2.015 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 37 tổ chức đảng và 250 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1154 tổ chức đảng và 1.104 đảng viên. Qua đó đã tiến hành xử lý kỷ luật 13 tổ chức đảng và 1.290 đảng viên vi phạm.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là công tác giáo dục chính trị tư tưởng ngày càng hiệu quả; phong cách, lề lối làm việc ngày càng đổi mới, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6; Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần củng cố kỷ cương, kỷ luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng là động lực quan trọng để tỉnh Quảng Trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Quảng Trị đã biết khai thác lợi thế, biến khó khăn thành cơ hội để phát triển, bước đầu đã tạo được đột phá vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đột phá về phát triển ngành công nghiệp năng lượng. Những kết quả mà Quảng Trị đạt được góp phần vào sự phát triển ổn định của đát nước, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là hoàn toàn đúng đắn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị: Tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo tiền đề phát triển vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Tỉnh cần tập trung chuẩn bị tốt các Văn kiện Đại hội các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó cần đánh giá thành tựu 30 năm đổi mới của đất nước, của tỉnh; xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 -2025 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác cán bộ và đánh giá cán bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình. Đồng thời cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO