Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý Nhà nước về TN&MT

(TN&MT) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

br1
Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Hoàn thiện thể chế, chính sách

Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 về công tác quản lý, bảo vệ môi trường và Kế hoạch tổ chức Hội nghị về công tác bảo vệ môi trường; tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 về giá tính thuế tài nguyên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.

Trong công tác cải cách hành chính,  Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể ở từng nội dung. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn trách nhiệm của đơn vị với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; quy định trách nhiệm của đơn vị và người đứng đầu trong việc giải quyết nhiệm vụ, thực hiện ký cam kết thực hiện nhiệm vụ 2018 đối với lãnh đạo các phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Sở TN&MT, khắc phục tình trạng không rõ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời, thực hiện duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban toàn Sở TN&MT, giao ban ngành hành tháng và tổ chức họp nội bộ, họp chuyên đề với các bộ phận chuyên môn, tập trung giải quyết các chuyên đề về từng lĩnh vực cụ thể của công tác cải cách hành chính, để giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc; đôn đốc, chỉ đạo sâu sát các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao, giải quyết tồn tại, vướng mắc nâng cao kết quả thực hiện cải cách hành chính.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính

Trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lũy tiến đến tháng 5/2018 là 170.510,38/173.093,46 ha, chiếm 98,50%. Trong đó. diện tích đất đã cấp cho các tổ chức sử dụng là: 68.621,17 ha, chiếm 99,05%; diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 101.883,51 ha, chiếm 98,13%. Đối với rừng phòng hộ, diện tích cấp Giấy chứng nhận đến tháng 4/2018 là 4.851,4ha. Đến nay, Sở TN&MT đã tham mưu trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2018 của 08 huyện, thành phố.

Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 về việc ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2020 đối với quỹ đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Trong đó, năm 2018 đấu giá quyền sử dụng đất 17 khu đất với tổng diện tích 98,31ha; năm 2019 dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 07 khu đất với tổng diện tích 127,24ha; năm 2020 dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất 08 khu đất với tổng diện tích 215,49ha.

br2
Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo

Trong lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo xử lý các điểm nóng về môi trường, đặc biệt là viêc ngăn chặn, xử lý, chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở chăn nuôi heo trong khu dân cư. Theo đó, Sở  TN&MT rà soát, thống kê số lượng trại heo từ 50 con trở lên từ 672 cơ sở lên 1.161 trại; đã kiểm tra 31/46 trại cấp tỉnh quản lý (đã lập lý lịch chi tiết 31 trại; 16 trại còn lại Thanh tra Sở dự kiến thanh tra trong Quý III/2018); đã trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản đình chỉ hoạt động 02 trại heo thời gian 06 tháng (Đông Á và Đức Toàn Tâm); đã đề xuất UBND tỉnh tiếp tục đình chỉ 05 trại heo gây ô nhiễm; đề xuất di dời 04 trại heo vào khu quy hoạch do vị trí hiện tại không đáp ứng quy định.

Về tình hình đầu tư quan trắc tự động và xây dựng Quy chế quản lý số liệu quan trắc tự động, So với thời điểm cuối năm 2017,  đã có thêm 03 đơn vị đầu tư xong hệ thống quan trắc tự động (02 nước thải, 01 khí thải). Hiện nay, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đang tổ chức kiểm tra, để yêu cầu các cơ sở còn lại khẩn trương đầu tư và truyền số liệu về Trung tâm tiếp nhận của tỉnh. Thẩm định trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở TN&MT Bà đã làm việc với UBND các huyện để thống nhất các khu vực dự kiến bổ sung vào quy hoạch tìm kiếm nguồn vật liệu bổ sung, thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu san lấp phục vụ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh (hiện đang hoàn thiện các biên bản làm việc với UBND các huyện). 

Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2018, Đoàn Kiểm tra liên ngành và Sở TN&MT Bà  Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức 06 đợt kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, phát hiện 05 khu vực (địa bàn huyện Tân Thành, thành phố Bà Rịa, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức), qua kết quả kiểm tra Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị UBND các địa phương kiểm tra xác minh làm rõ và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Ông Lê Ngọc Linh - Giám đốc Sở TN&MT Bà  Rịa - Vũng Tàu cho biết: Trong 6 tháng cuối năm 2018, ngành TN&MT tập trung tham mưu các chính sách để tháo gỡ cho các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án xã hội hóa; thực hiện công tác hậu kiểm các dự án; kiểm tra công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

“Bên cạnh đó, nhiệm vụ quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường là cực kỳ cần thiết, nhất là các khu vực chăn nuôi quy mô lớn ở Xuyên Mộc, Châu Đức, khu chế biến hải sản Tân Hải, cầu Cửa Lấp, khu 100ha Tóc Tiên, các khu vực hồ chứa nước, các cơ sở xả khí thải, nước thải, các nhà máy thép...” - ông Lê Ngọc Linh cho biết thêm.

Linh Nga

  Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục