Thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Thái Bình

Nguyễn Giang| 15/03/2022 09:23

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa tiến hành công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Thái Bình.

Theo đó, ngày 14/3, tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn Thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

tb1.jpg

Ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra.

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định số 65 ngày 2/3/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48 ngày 26/4/2019, Kết luận số 71 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965 ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Xuân Đạt cũng phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; đồng thời, thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND tỉnh Thái Bình và các cơ quan, tổ chức được thanh tra.

Đoàn công tác đề nghị UBND tỉnh Thái Bình và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48 ngày 26/4/2019, Kết luận số 71 ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965 ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2021.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ, thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ; đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch làm việc. Đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Thái Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO