Thanh tra các Bộ khối Kinh tế ngành ký giao ước thi đua năm 2023

Thủy Nguyễn| 24/03/2023 18:26

(TN&MT) - Chiều 24/3, tại Hà Nội, Thanh tra các Bộ thuộc Khối Kinh tế ngành (Khối I), gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường (Khối trưởng), Bộ Thông tin và Truyền thông (Khối phó), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch thi đua năm 2023.

Đây là chương trình thực hiện Kế hoạch số 66 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2023, đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 phát động với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”.

_mg_6488.jpg
Ông Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Vũ Tuấn Anh, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT cho biết, Hội nghị nhằm triển khai phong trào thi đua 2023 vừa đảm bảo mục tiêu và thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính vừa đảm bảo hiệu quả, chất lượng công việc được giao, tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong toàn thanh tra Khối I phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, thông qua phong trào thi đua để tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong Khối.

Để tổ chức phong trào thi đua đi vào thực chất, tránh hình thức, với vai trò là Khối trưởng, ông Lê Vũ Tuấn Anh cũng đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

_mg_6481.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nội dung trọng tâm, các chỉ tiêu thi đua để đưa vào kế hoạch triển khai công tác và phát động phong trào thi đua năm 2023 và bản giao ước thi đua của khối, bảo đảm thiết thực và khả thi.

Trong đó, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các Bộ, ngành của Khối thống nhất sẽ xây dựng chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu quản lý và tình hình thực tiễn của từng Bộ; tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 và nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

_mg_6507.jpg
Đại diện Thanh tra các Bộ khối Kinh tế ngành ký giao ước thi đua năm 2023

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; giúp Bộ trưởng thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tham mưu giúp Bộ trưởng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gương mẫu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023 theo Kế hoạch số 66 của Thanh tra Chính phủ theo chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” với các nội dung cụ thể, gồm: Triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống của Ngành, góp phần tạo khí thế để ngành Thanh tra vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

_mg_6521(1).jpg
Thanh tra  các Bộ khối kinh tế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, lãnh đạo, các tổ chức và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra.

Đồng thời vận động toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, đạo đức nghề, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; thực hiện nghiêm 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra; không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng thanh tra trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra các Bộ khối Kinh tế ngành ký giao ước thi đua năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO