--Quảng cáo---
  • thành phố San Pedro Sula

Liên Hợp Quốc xây dựng công cụ mới thích ứng với khí hậu
Thế giới - Mai Đan - Tổng hợp từ UN News - 10:06 03/03/2022
(TN&MT) - Viện Môi trường và An ninh Con người (UNU-EHS) của Đại học Liên Hợp Quốc đã xây dựng một công cụ mang tên Kinh tế về Thích ứng với Khí hậu (ECA) nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo dự đoán tác động của các hiểm họa khí hậu trong tương lai, đồng thời khuyến nghị các biện pháp tốt nhất và hiệu quả nhất để thích ứng với biến đổi khí hậu.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO