--Quảng cáo---

Thành phố Bắc Kạn: Vận động người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Môi trường - 09:59 03/08/2019

(TN&MT) - Ông Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) cho biết: Mặc dù trên địa bàn thành phố hiện tại chủ yếu là sản xuất nhỏ, lẻ quy mô hộ gia đình, song đây cũng một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới ô nhiễm môi trường. Vận động người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống.

images2682067 IMG 3741
TP. Bắc Kạn xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt, bảo vệ môi trường.

Trong những năm qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND thành phố Bắc Kạn đã xây dựng Đề án thu gom rác thải sinh hoạt theo hình thức xã hội hóa tại 4 phường nội thị và một số thôn, tổ lân cận; ký hợp đồng với 02 đơn vị  thực hiện xử lý môi trường: tưới nước rửa đường, trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh. Thành phố đã được đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Việc xử lý rác thải sinh hoạt đã được thu gom, xử lý bằng công nghệ lò đốt. Hằng năm đều xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện theo cam kết bảo môi trường; tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp khai thác cát, sỏi, khai thác rừng trái phép gây ô nhiễm môi trường... tích cực triển khai thực hiện công tác trồng rừng đảm bảo đạt theo kế hoạch đề ra.

Mặc dù công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn tồn tại, hạn chế trong bảo vệ môi trường khi tốc độ đô thị hóa, sản xuất công nghiệp, chế biến sản phẩm trên địa bàn. Những tồn tại bắt nguồn từ ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) của một bộ phận người dân chưa thực sự trở thành thói quen, nếp sống hàng ngày; chưa tự giác chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, vẫn còn tình trạng đổ rác thải, chất thải chăn nuôi xuống sông, suối, nơi công công; việc thu gom và xử lý chai nhựa, vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng ở khu vực nông thôn chưa được thu gom, xử lý đúng quy cách, hợp vệ sinh.

images2791688 IMG 6699
Người dân xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn làm vệ sinh đường xóm (ảnh Thương Huyền). 

Địa bàn dân cư sống không tập trung, nhất là khu vực nông thôn, trong khi đó nguồn nhân lực cho công tác quản lý môi trường còn thiếu, đặc biệt,ở cấp xã chỉ là cán bộ địa chính kiêm nhiệm công tác môi trường do vậy việc quản lý về môi trường gặp nhiều khó khăn.

Do điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường của thành phố còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được theo yêu cầu. Trên địa bàn thành phố Bắc Cạn hiện chưa có khu xử lý rác thải công nghiệp và khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Thành phố Bắc Kạn chưa tự quan trắc môi trường việc quan trắc môi trường vẫn phải thuê đơn vị tư vấn quan trắc. Công tác quản lý, xử lý chất thải, rác thải còn nhiều bất cập, hiện nay thành phố vẫn chưa có khu xử lý riêng đối với chất thải rắn, chất thải công nghiệp và khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Với quan điểm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường là cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phá triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, thành phố Bắc Kạn đã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; phát động các phong trào hưởng ứng bảo vệ môi trường trên địa bàn, góp phần thay đổi diện mạo của đô thị, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

UBND thành phố đã tham mưu Thành ủy Bắc Kạn ban hành chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về việc thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoan 2017-2020; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/10/2018  về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đến năm 2020; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lắp đặt panô, áp phích, tổ chức diễu hành cổ động, thực hiện chiều thứ 6 xanh trên toàn địa bàn; tổ chưc phát động phong trào thanh niên tình nguyện, khơi thông cống dãnh, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm những nơi công cộng; xây dựng nhiều đoạn đường thanh niên tự quản, phụ nữ tự quản và triển khai thực hiện mô hình “5 không 3 sạch”.

Hàng năm đều ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch kiểm tra xử lý đối với các tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Bố trí nhân lực, kinh phí kịp thời phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường.

Việc hưởng ứng phong trào BVMT được các đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất ở cơ sở cụ thể hóa trương trình hành động: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học cơ bản đã nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, thường xuyên phát động phong trào trồng cây với phương châm cây xanh là nguồn sống của chúng ta. Thực hiện trương trình ngày thứ 7 xanh kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, học sinh và nhân dân trên địa bàn tham gia tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư nơi mình công tác và sinh sống; tích cực hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa.

Thành phố Bắc Kạn đề ra nhiều giải pháp bảo vệ môi trường bền vững, bảo đảm sức khỏe đời sống nhân dân: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường, cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hôi cần phải coi bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội của người dân, doanh nghiệp trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cho cán bộ Tài nguyên và Môi trường từ thành phố đến các xã, phường; đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định các kế hoạch BVMT, đề án BVMTthuộc thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo môi trường, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật.

Thành phố đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, tăng cường huy động nguồn lực, thu hút  đầu tư, ứng dụng công nghệ tiên tiến cho bảo vệ môi trường. Tổ chưc phát động phong trào thanh niên tình nguyện, khơi thông cống dãnh, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm những nơi công cộng được hơn 70 buổi với hơn 400 lượt người tham gia; xác nhận hơn 150 giấy đăng ký cam kết môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đơn giản cho các công trình và các cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật; khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất thân thiện môi trường.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO