Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thanh Tâm| 23/07/2022 21:14

Sáng ngày 23/7 Sở TN&MT Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị là ông Mai Nhữ Thắng – Giám đốc Sở.

Sáu tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vừa tập trung phòng chống dịch; vừa duy trì phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở TN&MT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Các văn bản mới ban hành đã bám sát yêu cầu của thực tiễn, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định cụ thể theo nhiệm vụ được giao tại các văn bản pháp luật của Trung ương về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp; tăng cường công khai minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực tài nguyên.

165d6101909t82904l0.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước được tăng cường, từng bước đi vào nề nếp. Công tác quản lý, giám sát BVMT trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình vi phạm pháp luật BVMT cơ bản được kiểm soát, chỉ đạo quyết liệt xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không để phát sinh các điểm ô nhiễm mới.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tiếp tục ổn định; đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp với các Sở, ngành chức năng, chính quyền cấp huyện, xã thường xuyên kiểm tra ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, lập bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường cũng như công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả thiết thực.

Trong Hội nghị cũng đã triển khai nội dung Công văn số 5939/STNMT-VP ngày 09/07/2022 của Giám đốc Sở về kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

165d6101949t58454l0.jpg
Ông Mai Nhữ Thắng, Giám đốc Sở chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cũng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể: Các Phó Giám đốc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện rà soát, tổng hợp các công việc được giao, sắp xếp theo thứ tự về thời gian và tính chất cần xử lý để tham mưu, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định. Tuyệt đối không được để sót nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ hướng dẫn, trả lời đối với tổ chức doanh nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức triển khai rà soát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh…

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, trình bày những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO