--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Phê duyệt kế hoạch định giá đất năm 2020

Đất đai - Thu Thủy - 14:12 02/11/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Mục đích là xác định số lượng các trường hợp và quy mô diện tích cần xác định giá đất cụ thể trong năm 2020, các trường hợp phải thuê tư vấn và dự kiến kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể để làm cơ sở bố trí nguồn kinh phí thực hiện định giá đất cụ thể và lựa chọn thuê đơn vị có chức năng định giá đất. Đảm bảo thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện các dự án, công trình trong năm 2020. Thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và cổ phần hóa doanh nghiệp trong năm và tính toán thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan trong quản lý, sử dụng đất đai.

Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện theo đúng quy định để triển khai thực hiện các dự án, công trình trong năm 2020

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu việc xác định giá đất cụ thể phải được thực hiện khách quan, bảo đảm nguyên tắc và phương pháp định giá đất theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Thông tư số 36/2014//TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung định giá đất cụ thể về số dự án (mặt bằng) cần định giá đất với tổng số dự án (MB): 77 dự án. Trên tổng diện tích đất thực hiện định giá: 377,41 ha. Số dự án cần thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất với tổng số dự án (MB): 60 dự án. Tổng diện tích đất thuê đơn vị tư vấn định giá: 318,759 ha. Kinh phí thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể không quá: 2.772.780.000 đồng. Số lượng tổ chức, đơn vị tư vấn thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể  và các đơn vị tư vấn định giá đất được lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thời gian thực hiện đối với giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong bảng giá đất): Giá đất cụ thể được thực hiện sau khi UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với dự án cho thuê đất, giao đất mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên được thực hiện sau khi có quyết định cho thuê đất, giao đất của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO