Thanh Hóa: Khẩn trương xử lý triệt để số dư tại tài khoản tạm giữ tiền sử dụng đất

Hoàng Anh| 18/12/2020 22:42

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 17527/UBND-KTTC về việc khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý triệt để số dư tại tài khoản tạm giữ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Ngày 09/12/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 17180/UBND-KTTC yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xử lý triệt để số dư tại tài khoản tạm giữ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến ngày 15/12/2020 theo báo cáo của Sở Tài chính số dư trên đang còn rất lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu đôn đốc các đơn vị trúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đất trúng đấu giá vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính

Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc các đơn vị trúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đất trúng đấu giá vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát từng nội dung thu tiền sử dụng đất trên tài khoản tạm giữ do mình quản lý để xử lý theo quy định, đối với các khoản thu trên 10 tháng vẫn đang chờ xử lý, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện nộp toàn bộ vào thu ngân sách nhà nước trước ngày 22/12/2020 để điều tiết theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định tại Công văn số 17180/UBNDKTTC ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh.

Sau ngày 25/12/2020, trường hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố không hoàn thành việc xử lý triệt để số dư tại tài khoản tạm giữ tiền sử dụng đất, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời, là căn cứ để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Khẩn trương xử lý triệt để số dư tại tài khoản tạm giữ tiền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO