Thanh Hóa: Hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác quan trắc, đo đạc, khí tượng thủy văn để phòng chống thiên tai

Thu Thủy| 02/10/2020 15:04

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác quan trắc, đo đạc, thu thập số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác quan trắc, đo đạc, thu thập số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2020 từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai của tỉnh như mua, lắp đặt thiết bị đo lượng mưa và đo mực nước; xây dựng tuyến đo của 5 điểm đo thủy văn trên 5 tuyến sông hiện nay chưa có trạm quan trắc: Sông Nhơm (Cầu Quan, huyện Nông Cống), Sông Hoàng (Đò Sòng, huyện Quảng Xương), Sông Lạch Trường (Vạn Ninh, huyện Hoằng Hóa), Sông Càn (Cầu Điền Hộ, huyện Nga Sơn), Sông Hoạt (Cầu Cừ, huyện Hà Trung). Tổng kinh phí hỗ trợ là 195 triệu đồng.

Tăng cường công tác quan trắc, đo đạc, thu thập số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên

Theo đó, UBND tỉnh giao Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thanh Hóa, căn cứ các nội dung được hỗ trợ để triển khai thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc không vượt kinh phí hỗ trợ; trường hợp vượt số kinh phí được hỗ trợ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phải tự huy động nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện; đồng thời có trách nhiệm thực hiện các trình tự quản lý theo quy định hiện hành.

Giao Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh thực hiện các thủ tục chuyển kinh phí cho Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa (Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, khi Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thanh Hóa thực hiện hoàn thành, Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa có trách nhiệm nghiệm thu, đánh giá chất lượng và thanh toán kinh phí cho Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa. Lập dự toán kinh phí lắp đặt bổ sung các điểm đo thủy văn tại các khu vực cần lấy số liệu (nếu có) và kinh phí để duy trì hoạt động của các trạm thủy văn đã được lắp đặt năm 2020 trong các năm tiếp theo, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh để thực hiện.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác quan trắc, đo đạc, khí tượng thủy văn để phòng chống thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO