--Quảng cáo---

Thanh Hóa: Các công trình, dự án cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Đất đai - Thu Thủy - 14:27 23/09/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc chấp thuận cho phép các công trình, dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Thanh, với tổng diện tích 10.116,30m2.

Cụ thể, UBND tỉnh cho phép 02 công trình, dự án là Xưởng chế biến lâm sản của Công ty TNHH Kiến trúc và nội thất QK Future, xã Xuân Khang, có 6.116,3m2, thuộc trích lục bản đồ địa chính khu đất số 55/TLBĐ, tỷ lệ 1/2000, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 05/3/2012.

Cho phép 2 công trình, dự án cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Thanh, với tổng diện tích 10.116,30m2

Công trình đấu giá quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, tại thị trấn Bến Sung của UBND huyện Như Thanh, với diện tích 4.000m2 tại Trích bản đồ địa chính (vị trí thửa đất số 124, tờ bản đồ địa chính số 22, bản đồ địa chính thị trấn Bến Sung tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2006, do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Như Thanh lập. Cả 2 công trình được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Thanh với tổng diện tích 10.116,30 m2.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu diện tích, loại đất thực hiện dự án; hướng dẫn UBND huyện Như Thanh và các đơn vị có liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư, bảo vệ môi trường... để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Như Thanh cập nhật các công trình, dự án cho phép thực hiện vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; thực hiện trình tự, hồ sơ về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất của các công trình, dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; chủ đầu tư dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện dự án nghiêm túc, đầy đủ trình tự, thủ tục hồ sơ về đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện dự án theo quy định.

  • Thanh Hóa: Chuyển đổi hơn 2000ha đất phục vụ các dự án
    Đất đai - Thanh Tâm - 10:08 06/08/2020
    (TN&MT) - Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng kinh tế của cả nước, HĐND tỉnh đã chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ với tổng diện tích hơn 2.000ha.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO