Than Khánh Hòa chủ động ứng phó trong mọi tình huống

Linh Anh| 24/03/2021 08:29

(TN&MT) - Năm 2020 mặc dù là một năm khó khăn về sản xuất và tiêu thụ, nhưng Công ty than Khánh Hòa (Công ty) vẫn hoàn thành được các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý là sản lượng than sạch và tiêu thụ sản phẩm là 635.000 tấn/620.000 tấn đạt 102,4%.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp trong cả nước nói chung và Công ty than Khánh Hòa nói riêng đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, khó khăn trong công tác sản xuất than lộ thiên như: Khu vực Bắc khai trương quy mô bãi mìn nhỏ (khoảng 1000 - 2000m3), khoảng cách nổ mìn gần nhà dân (vị trí gần nhất <100m). Khu vực đất đỏ phủ mềm yếu cộng thêm thời tiết mưa nhiều dẫn đến tuyến xúc và đường vận tải lầy lún đã làm tăng chi phí vận tải, tăng khối lượng đất đá phải xử lý công nghệ…

Năm 2020 mặc dù là một năm khó khăn nhưng Than Khánh Hòa vẫn hoàn thành được các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, với tinh thần Kỷ luật - Đồng tâm của người thợ mỏ, tập thể CBCNV trong toàn Công ty đã đoàn kết, nỗ lực, nêu cao tinh thần lao động sáng tạo, vượt khó; Công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt tập trung giải quyết những nút thắt phù hợp từng thời điểm. Tổ chức sản xuất linh hoạt, có nhiều giải pháp tích cực trong sản xuất cũng như quản trị tiết kiệm chi phí. 

Cụ thể, Công ty đã quan tâm chỉ đạo việc xúc tiến chọn lọc tại vỉa, phân loại chất lượng để chủ động đầu tư vào chế biến sàng tuyển. Năng lực tuyển nước được vận hành tốt tăng chất lượng than chế biến, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao tỷ lệ thu hồi than. 

Đặc biệt, Công ty đã xét và công nhận tổng số 48 sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa vào thực tế sản xuất với giá trị làm lợi là 6,1 tỷ đồng.

Công tác AT-VSLĐ cũng được Công ty thực hiện kiên quyết các biện pháp đảm bảo an toàn; Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát về kỹ thuật an toàn, BHLĐ tại hiện trường nơi sản xuất, duy trì việc kiểm tra đột xuất ca 2, ca 3 để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm trong sản xuất. Triển khai thử nghiệm giao việc trực tuyến; ban hành mới và sửa đổi các quy trình vận hành thiết bị không còn phù hợp.

Đội Cấp cứu mỏ bán chuyên thường xuyên tập luyện định kỳ, đảm bảo tính cơ động xử lý mọi tình huống; Đội cấp cứu mỏ bán chuyên và đội kiểm soát khí gió mỏ hầm lò đã thường trực 3 ca để ứng xử đối với nguy cơ ủ nhiệt.

Công tác xử lý môi trường được Công ty đặc biệt quan tâm. Công ty sử dụng thường xuyên 05 xe chuyên dụng tưới nước chống bụi đường vận tải khu vực sản xuất, đường tiêu thụ… trong địa bàn Công ty hoạt động; Cải hoán 1 xe hơi đời mới thành xe tưới rửa đường. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại khu vực nhà ăn công trường đảm bảo về vệ sinh môi trường; Xây dựng trạm rửa xe tự động; Các chỉ tiêu về môi trường đảm bảo đúng quy chuẩn, không để xảy ra sự cố môi trường.

Xác định năm 2021 là năm nhiều khó khăn và thử thách trong công tác đền bù GPMB mở rộng diện sản xuất cũng như việc tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch covid 19 vẫn còn những diễn biến khó lường...  nhưng  với tinh thần chủ động ứng phó trong mọi tình huống, quyết liệt trong điều hành, sự đồng tâm, hiệp lực của người lao động chắc chắc Than Khánh Hòa sẽ hoàn than xuất sắc kế hoạch SXKD mà Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Than Khánh Hòa chủ động ứng phó trong mọi tình huống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO