Đất đai

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh

Thúy Nhi 17/04/2024 - 13:59

Ngày 17/4, tại trụ sở Bộ TN&MT, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của tỉnh Tây Ninh.

Tham dự cuộc họp có ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là đại diện một số Bộ ngành liên quan và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Về phía UBND tỉnh Tây Ninh có ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở TN&MT và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh.

Tại buổi họp, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) của tỉnh Tây Ninh, sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Thường trực Hội đồng) đã trình bày Báo cáo thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh.

Theo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh đã đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đủ điều kiện để xem xét, đánh giá.

Tuy nhiên, đề nghị tỉnh rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất để đảm bảo các chỉ tiêu được phân bổ tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022.

Bên cạnh đó, cần đánh giá các chỉ tiêu đạt thấp của kế hoạch sử dụng đất kỳ trước; các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng cần được cụ thể hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương phương nhất là giải pháp về nguồn lực, giải quyết đời sống, việc làm cho hộ gia đình bị thu hồi đất, đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, đặc biệt là nhóm giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, cần cụ thể hóa các giải pháp nêu tại Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quốc gia; Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh Tây Ninh và báo cáo thẩm tra kế hoạch của Thường trực Hội đồng, đồng thời tập trung góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh có chỉnh sửa, bổ sung về việc rà soát cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất theo các quy hoạch ngành, quốc gia; cụ thể hóa các giải pháp thực hiện kế hoạch; rà soát giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý bằng Văn bản của các Bộ, ngành về hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Thay mặt cho UBND tỉnh Tây Ninh, ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở TN&MT bày tỏ sự cảm ơn các ý kiến góp ý, gợi ý của các thành viên Hội đồng và cho biết Sở sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thành viên Hội đồng và hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất gửi Bộ TN&MT.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Chu An Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh khẩn trương tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến của thành viên của Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh, gửi Bộ TN&MT kiểm tra, rà soát trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO