Đất đai

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Sơn La

Thúy Nhi 22/05/2024 - 16:11

Chiều 22/5, tại trụ sở Bộ TN&MT, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh Sơn La.

Tham dự cuộc họp có ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là đại diện một số Bộ ngành liên quan và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Về phía UBND tỉnh Sơn La có ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở TN&MT, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Sở TN&MT và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh.

_mg_4496.jpg
Ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi họp, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh Sơn La, sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Thường trực Hội đồng) đã trình bày Báo cáo thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh.

Theo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Sơn La đã đảm bảo theo quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, Cục đã nhận được 11 ý kiến góp ý của các Ủy viên Hội đồng thẩm định vào hồ sơ.

UBND tỉnh Sơn La xác định các chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch đến năm 2025 cơ bản phù hợp với chỉ tiêu quốc gia phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 tuy nhiên tỉnh chưa kịp cập nhật, một số chỉ tiêu xác định cao hơn hoặc thấp hơn phân bổ, do đó đề nghị UBND tỉnh rà soát, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu đã được giao.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất cũng đề nghị, UBND tỉnh báo cáo cụ thể việc lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất các năm 2021, 2022, 2023, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất các năm 2021, 2022, 2023 của cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) để đảm bảo tính thống nhất, tuy nhiên cần đảm bảo không vượt chỉ tiêu phân bổ.

_mg_4501.jpg
Ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định

Về tính phù hợp của các giải pháp với tình hình thực tế của địa phương, Cục đề nghị UBND tỉnh cần cụ thể các giải pháp để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhất là giải pháp về nguồn lực, giải quyết đời sống, việc làm cho hộ gia đình bị thu hồi đất, không có đất sản xuất; các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, đặc biệt là nhóm giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, bổ sung các giải pháp cụ thể hơn như ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác quản trị, giám sát kế hoạch sử dụng đất của tỉnh...

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh Sơn La, báo cáo thẩm tra kế hoạch của Thường trực Hội đồng, đồng thời tập trung góp ý nhằm hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất của tỉnh có chỉnh sửa, bổ sung về việc rà soát cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất theo các quy hoạch ngành, quốc gia; rà soát giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý bằng Văn bản và tại cuộc họp của các Bộ, ngành.

_mg_4506.jpg
Đại diện Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất trình bày báo cáo thẩm định tại cuộc họp

Thay mặt UBND tỉnh Sơn La, ông Phùng Kim Sơn, Giám đốc Sở TN&MT cảm ơn ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng và cho biết, sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Chu An Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng và cho rằng, kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của tỉnh Sơn La đã thể hiện được các nội dung theo quy định, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

_mg_4508.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Tuy nhiên, ông Trường lưu ý, một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 còn cao hơn hoặc thấp hơn so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ, đề nghị UBND tỉnh Sơn La rà soát tiếp thu ý kiến tham gia bằng văn bản của các Bộ, cơ quan thành viên Hội đồng, ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định trong cuộc họp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi Bộ TN&MT kiểm tra, rà soát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO