Đất đai

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn

Thúy Nhi 07/06/2024 - 13:39

Ngày 7/6, tại trụ sở Bộ TN&MT, Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự cuộc họp có ông Chu An Trường, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất - Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng là đại diện một số Bộ ngành liên quan và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Về phía UBND tỉnh Bắc Kạn có ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, lãnh đạo Sở TN&MT và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất.

Tại buổi họp, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh Bắc Kạn, sau đó, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Thường trực Hội đồng) đã trình bày Báo cáo thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh.

Theo Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bắc Kạn đã đảm bảo theo quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, Cục đã nhận được 10 ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và cơ quan trực thuộc Bộ TN&MT.

dsc_0008.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bắc Kạn được lập dựa trên các căn cứ pháp lý, quy hoạch, kế hoạch, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, các kế hoạch, chương trình phát triển của tỉnh, nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 của các ngành, lĩnh vực và UBND cấp huyện… do đó cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực đồng thời phải đảm bảo chỉ tiêu đất nông nghiệp cấp quốc gia phân bổ trên cơ sở quỹ đất của tỉnh. Trong Báo cáo đã xác định nhu cầu sử dụng đất cụ thể cho các ngành, lĩnh vực

Tuy nhiên, tỉnh xác định một số chỉ tiêu sử dụng đất cao hơn hoặc thấp hơn phân bổ chỉ tiêu quốc gia phân bổ, do đó đề nghị UBND tỉnh rà soát, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu quốc gia được phân bổ theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 và Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất với hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 5 năm của tỉnh Bắc Kạn, báo cáo thẩm tra và nhất trí thông qua kế hoạch sử dụng đất của tỉnh có chỉnh sửa, bổ sung rà soát cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất theo các quy hoạch ngành, quốc gia.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Chu An Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng cho rằng, kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) của Bắc Kạn đã thể hiện được các nội dung theo quy định, các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ, đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông Trường đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn rà soát tiếp thu ý kiến tham gia thẩm định bằng văn bản của các Bộ, cơ quan thành viên Hội đồng, ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, rà soát trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm định kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO