--Quảng cáo---

Thái Nguyên: Tổng kết các chương trình, đề án, dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020

Thời sự - Đức Nam - 13:57 09/01/2020

(TN&MT) - Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức “Hội nghị Tổng kết các chương trình, đề án, dự án công trình trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020”. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại “Hội nghị Tổng kết các chương trình, đề án, dự án công trình trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Việc ban hành các chương trình, đề án, công trình trọng điểm từ đầu nhiệm kỳ là đúng đắn, cần thiết, đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 trên tất cả các lĩnh vực. Việc quán triệt triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở là khá tốt. Kết quả thường xuyên được đánh giá, định kỳ báo cáo, qua đó đã cho chúng ta thấy nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh được nâng lên; nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo được đoàn kết gắn bó và đồng thuận hơn; KT-XH phát trển, chính trị ổn định, ANQP đảm bảo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nhân lên. Một số dự án công trình tuy chưa được hoàn thành, song cũng có ý nghĩa tiền đề, tạo cơ sở, nền tảng để tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

Quang cảnh “Hội nghị Tổng kết các chương trình, đề án, dự án công trình trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020”.

Theo Báo cáo tóm tắt Tổng kết thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm tỉnh thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày cho thấy: Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh triển khai 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án, công trình trọng điểm. Việc xây dựng triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm đã bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Một góc Quảng trường Võ Nguyên Giáp tại trung tâm thành phố Thái Nguyên(Công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020).

Cánh đồng mẫu lớn của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (Một trong các công trình trong điểm giai đoạn 2016-2020)

Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 đã đạt được: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2019 ước đạt 37.405 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, bình quân giai đoạn tăng 12,8%/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn năm 2019 đạt 27,63 tỷ USD, bình quân giai đoạn tăng 13,1%/năm (cao hơn chỉ tiêu đề ra là 9%/năm); bình quân giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,05%/năm; hết năm 2019 toàn tỉnh có 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến hết năm 2020 có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 103% kế hoạch; có 32/39 chỉ tiêu trong chương trình phát triển giáo dục đặt ra đến năm 2020 đều đạt và vượt; 173 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT ước đạt 98,2%; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 16,3%/năm (vượt mục tiêu đề ra là 15%/năm); GRDP công nghiệp giai đoạn 2016-2018 tăng 19,3%; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt 743.800 tỷ đồng, bình quân giai đoạn tăng 16,3% (vượt mục tiêu là 15%)…

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp một số ý kiến về giải pháp tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đã có trên 10 tham luận của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về nội dung như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường; phát triển giáo dục và đào tạo; phát triẻn kinh tế - xã hội vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; tăng cường phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy; công tác bồi thường,hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giải pháp phát triển du lịch, giảm nghèo…Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp một số ý kiến, giải pháp tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững. Công tác thanh tra, kiểm tra và quan trắc giám sát chất lượng môi trường được đặc biệt quan tâm. Nhờ đó tỉnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các khu vực bị ô nhiễm và các hành vi vi phạm. Đến nay, tăng cường kiểm soát ô nhiễm, tỉnh Thái Nguyên đã lắp đặt được hệ thống giám sát, quan trắc tự động liên tục và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi chặt chẽ 10 nguồn phát thải lớn trên địa bàn. Chất lượng không khí khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên được quan trắc tự động và có nhiều biện pháp cải thiện tích cực, đảm bảo môi trường tốt. Để làm tốt hơn nữa công tác kiểm soát ô nhiễm trong nhiều năm tới, đồng chí Giám đốc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã mạnh dạn nêu ra 6 giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường rất đáng quan tâm.

Tham gia ý kiến vào các chương trình, đề án, quy hoạch, dự án, công trình trọng điểm, về cơ bản các đại biểu nhất trí về nội dung báo cáo, nhất là về những kết quả, ưu điểm và tồn tại và nguyên nhân, phương hướng, định hướng trong thời gian tới.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, nhất là trong năm 2020, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020), năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành; Tập trung tạo mọi điều kiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư; Tiếp tục lựa chọn một số dự án có tính khả thi cao, sức lan tỏa lớn, đăng ký là công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nghiên cứu, sớm lựa chọn các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025... Đặc biệt, tỉnh quan tâm đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đón tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh vui xuân mới không quên nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

16 tập thể đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình, đề án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Nhân dịp này, 16 tập thể đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình, đề án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Theo Bài tự viết
Copy Link
  • Khai mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII
    Thời sự - 00:00 06/12/2017
    (TN&MT) - Sáng 06/12, tại trụ sở UBND tỉnh đã khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII để xem xét đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết...Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy cùng hơn 300 đại biểu đã tham dự kỳ họp.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO