--Quảng cáo---

Thái Nguyên: Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực TN&MT

Đầu tư - Tài chính - 10:59 30/08/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Công văn số 3384/UBND-KT về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó yêu cầu rà soát thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế bảo vệ môi trường.

3
Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện quản lý thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp theo quy định. Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp vi phạm thời gian nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý Thuế.

Về thu khác ngân sách: Thực hiện cam kết phối hợp giữa tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo), đề nghị Công ty Núi Pháo thực hiện nộp số tiền hỗ trợ còn thiếu theo cam kết, giao Sở Tài chính hướng dẫn và đôn đốc Công ty Núi Pháo nộp số tiền hỗ trợ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Về thu thuế bảo vệ môi trường từ xăng, dầu: Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trọng điểm trên địa bàn tỉnh, ưu tiên tiêu thụ xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối trong tỉnh (Công ty Xăng dầu Bắc Thái), để tăng số nộp thuế bảo vệ môi trường cho tỉnh.

Đối với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Thái Bình) là doanh nghiệp đầu mối tỉnh ngoài, đang thuê kho bãi tại cụm cảng Đa Phúc để kinh doanh xăng dầu tại Thái Nguyên. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan làm việc cụ thể và hướng dẫn doanh nghiệp thành lập chi nhánh và tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật để kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng tại tỉnh Thái Nguyên theo quy định.

Về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, kịp thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư, để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư khác đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách tỉnh năm 2019 và các năm tiếp theo.

IMG 8405
Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu rà soát các nguồn thu từ lĩnh vực, trong đó có nguồn thu từ quản lý, khai thác TN&MT tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019

Giao UBND thành phố Thái Nguyên có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng quá thời hạn không nộp tiền sử dụng đất, cơ quan Thuế đã thông báo nhưng vẫn không nộp theo quy định của pháp luật.

Về thu hồi nợ thuế: Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan mời các doanh nghiệp nợ thuế lên làm việc về các khoản nợ thuế, kiên quyết thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thành, thị quan tâm ưu tiên thanh toán vốn cho các doanh nghiệp có ngân sách nhà nước còn nợ, để tạo điều kiện nộp thuế vào ngân sách tỉnh. Chi cục Hải quan Thái Nguyên tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành dự toán được giao.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO