--Quảng cáo---

Thái Nguyên: Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Đất đai - 23:34 18/07/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Chỉ thị yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

IMG 8434
Việc kiểm kê đất đai nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Với mục đích, yêu cầu của việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh để làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian. Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê toàn tỉnh và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

Đối tượng kiểm kê đất bao gồm đối tượng đang sử dụng đất là các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai; đối tượng được nhà nước giao quản lý đất theo quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai; trong đó chú trọng kiểm kê đối với các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp của nhà nước, các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị quốc phòng, an ninh đang sử dụng đất nông, lâm nghiệp; các tổ chức kinh tế sử dụng đất được nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải phản ánh được sự phân bố của các loại đất kiểm kê theo từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện và toàn tỉnh.

2
Kiểm kê phải phân tích đánh giá được thực trạng, cơ cấu sử dụng các loại đất, tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua.

Việc kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của từng xã, huyện và toàn tỉnh; diện tích các loại đất, các loại đối tượng đang quản lý, sử dụng đất đến thời điểm kiểm kê tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013. Trong đó, kiểm kê chi tiết các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải phản ánh được sự phân bố của các loại đất kiểm kê theo từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện và toàn tỉnh. Các nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 14 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở số liệu điều tra, kiểm kê phải phân tích đánh giá được thực trạng, cơ cấu sử dụng các loại đất, tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua; qua đó đánh giá tình hình quản lý đất đai của từng địa phương, nhất là việc quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất; làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém; đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật đất đai và các biện pháp tăng cường quản lý, sử dụng đất để khắc phục hạn chế, tồn tại hiện nay.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 các cấp xã, huyện, tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị sử dụng đất an ninh, quốc phòng trên toàn tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện kiểm kê và tổng hợp số liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; cung cấp tài liệu, bản đồ để phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; tổng hợp số liệu kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; lập báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của địa phương; tổng hợp số liệu kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO