--Quảng cáo---

Thái Nguyên: Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nước - Đức Nam - 14:30 12/10/2020

(TN&MT) - Ngày 12/10, tại Trung tâm văn hóa- nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã chính thức diễn ra lễ Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Uông Chu Lưu, UV BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại biểu là Ủy viênTrung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã đến dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay, 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước ngày 30/8/2020 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Tất cả các đại hội đều thực hiện đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW. Đối với Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng văn kiện Đại hội được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng và đã lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như các bộ, ban, ngành Trung ương.

Các Đại biểu dự Đại hội.

Công tác nhân sự BCH Đảng bộ, BTV, các chức danh lãnh đạo khóa XX được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Công tác tổ chức phục vụ Đại hội được thực hiện đầy đủ, chu đáo, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Các nội dung về công tác tổ chức Đại hội đã được Bộ Chính trị duyệt, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại biểu dân tộc thiểu số tham gia Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội lần thứ 13 của Đảng, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH đề ra. Nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt 15.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu tăng 1,7 lần. Là tỉnh đứng đầu 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về xây dựng Nông thôn mới; Đứng thứ tư toàn quốc về giá trị sản xuất công nghiệp. Công tác Quốc phòng - An ninh được bảo đảm; Trật tự , an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 có các nhiệm vụ hết sức quan trọng như sau: Thứ nhất, Đại hội sẽ tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, nhiệm vụ , giải pháp trong 5 năm tới cũng như tầm nhìn cho những năm tiếp theo. Thứ hai, Đại hội sẽ thảo luận, góp ý cho dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Thảo luận báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp cho các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thứ ba, Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020 2025 là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ tư, Bầu Đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 là một sự kiện chính trị đặc biệt được toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh hết sức quan tâm, trông đợi và kỳ vọng. Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính định hướng chung cho sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm tới và tầm nhìn cho những năm tiếp theo. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống của người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, sung túc, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập đầu người bình quân đạt trên 100 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng. Đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không chỉ của vùng trung du miền núi phía Bắc mà còn của vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Thủ đô kháng chiến, thủ đô gió ngàn năm xưa trở thành “một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta” đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Thái Nguyên ngày 1/1/1964.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phạm Bình Minh, UV Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi nhân dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, biểu dương những thành tựu KT-XH và mọi mặt đời sống văn hóa của nhân dân đã thay đổi rõ rệt trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, tập thể Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Đại hội tập trung thảo luận phương hướng khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, tìm ra giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn; Đảm bảo ổn định tổ chức Đảng lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội và đặc biệt phải nâng cao trách nhiệm của đảng viên với quần chúng nhân dân; Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để làm bước đột phá mới trong nhiệm kỳ mới; Phát triển hạ tầng khu phía Nam của tỉnh, tạo tiền đề thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương; Phát triển nông thôn mới, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thu hút nguồn lực quốc tế, gắn sản xuất công nghiệp với bảo vệ tài nguyên môi trường, chống biến đổi khí hậu; Vận dụng tốt những tiềm năng lợi thế về đất đai, tài nguyên và tiềm năng du lịch để thu hút đầu tư mạnh từ nước ngoài và các tỉnh xung quanh khu vực thủ đô Hà Nội, các vùng phụ cận... nâng cao toàn diện đời sống cho nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh...

Chiều cùng ngày, Đại hội chia thành 8 tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu đến thăm gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên trong giờ giải lao.

Về nhân sự khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ bầu BCH Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí và Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 đồng chí, đảm bảo giảm số lượng cấp ủy và ban thường vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO