Thái Bình: Sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất đai

Nguyễn Giang| 14/04/2022 13:12

(TN&MT) - Sau hơn 7 năm triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả, góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Tập trung tháo gỡ khó khăn

Thời gian qua, Sở TN&MT Thái Bình đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở.

giang_4.jpg

Thái Bình đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất, chủ động quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển KT - XH.

Năm 2021, Sở TN&MT đã thẩm định, trình UBND tỉnh 156 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất với diện tích 333ha; 121 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích 137,38ha. UBND tỉnh đã ký 135 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất, thu hồi đất với diện tích 318,92ha; 117 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, diện tích 131,75ha.

Bên cạnh đó, Sở cũng tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 8 huyện, thành phố. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với phương án phân bổ quy hoạch sử dụng đất của tỉnh trong quy hoạch tỉnh. Hoàn thiện thông báo thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Kiến Xương. Tổ chức họp hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đông Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà. Hướng dẫn UBND huyện, thành phố triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

Sau 8 năm triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, toàn tỉnh đã cấp 1.382.730 GCN, diện tích 103.231,26ha (tỷ lệ 94,28%), gồm: Đất nông nghiệp: 813.008 GCN, diện tích 87.077,25ha (tỷ lệ 95,01%); Đất ở nông thôn: 508.526 GCN, diện tích 11.369,8ha (tỷ lệ 89,02%); Đất ở đô thị: 56.446 GCN, diện tích 1.012,10ha (tỷ lệ 93,25%); Đất chuyên dùng: 4.750 GCN, diện tích 3.772,10ha (tỷ lệ 94,87%).

Cùng với đó, Sở tích cực triển khai các nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính sử dụng kinh phí sự nghiệp năm 2021, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện giám sát kiểm tra nghiệm thu. Thẩm định 382 bản vẽ trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục vụ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thẩm định 43 dự toán kinh phí trích lục, trích đo bản đồ địa chính sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Ban hành văn bản thu hồi thêm diện tích đất nông nghiệp còn lại do ảnh hưởng của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái, dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn…

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra

Để việc quản lý đất đai đi vào nền nếp, tỉnh Thái Bình luôn chú trọng vào công tác thanh, kiểm tra, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất tại các địa phương, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội, hạn chế khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài về đất đai.

Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm và xử lý kịp thời, đúng hành vi, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, áp dụng đúng hình thức xử lý và đảm bảo về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính. Tiến hành lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đề xuất các biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý về tài nguyên và môi trường; tuyên truyền pháp luật về tài nguyên và môi trường, giúp cho người sử dụng đất, tổ chức, doanh nghiệp và mọi cá nhân hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật đất đai, môi trường, khoáng sản; đưa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường đi vào nền nếp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

giang_5.jpg

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng tại Thái Bình được triển khai hiệu quả, góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Cụ thể, qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 498 tổ chức có tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai. UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 178 trường hợp, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và tịch thu tài sản do vi phạm hành chính 7.701,5 triệu đồng. Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thu hồi đất của 4 doanh nghiệp, tổng diện tích 8.999,4m2 do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (2 doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích; 2 doanh nghiệp được giao đất không đúng thẩm quyền).

Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đất đai luôn được tỉnh Thái Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước. Do đó, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Sở TN&MT đã tiếp 600 lượt công dân, với 386 vụ việc liên quan đến đất đai, qua đó đã hướng dẫn các quy định của pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục, thẩm quyền cho người dân; tiếp nhận các vụ việc thuộc thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Sở cũng tiếp nhận 945 đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải quyết theo thẩm quyền hoặc xác minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh 284 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Bình: Sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO