--Quảng cáo---

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống các thủy vực tự nhiên, hồ chứa nước lớn

Xã hội - Thu Thủy - 11:17 14/09/2020

(TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020, Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt dự án “Quy hoạch khu bảo tồn vùng nước nội địa sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025” và thực hiện thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vào các thủy vực tự nhiên, hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, kết quả công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã có những chuyển biến tích cực: Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đã được các ngành, các cấp chú trọng và thực hiện thường xuyên; nhận thức và ý thức của ngư dân về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản được nâng lên. Từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã cấp kinh phí thực hiện thả 22.590 kg các loài cá truyền thống nước ngọt, 9.000 con cá lăng và 7 triệu con tôm sú giống, 9.000 con cua xanh xuống các thủy vực tự nhiên, các hồ chứa nước lớn trong tỉnh góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản và tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân.

Thực hiện chương trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các hồ chứa nước lớn và các thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh năm 2021

Tuy công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã đạt được những kết quả nhất định nhưng chưa bền vững: Tình trạng sử dụng xung điện, các loại ngư cụ trái quy định, khai thác các nguồn lợi thủy sản cấm, các khu vực cấm khai thác có thời hạn vào mùa sinh sản vẫn còn diễn ra; áp lực khai thác tại vùng biển ven bờ ngày càng gia tăng đã làm ảnh hưởng đến khả năng tự tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản; phong trào thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản mới tổ chức tại một số địa phương, chưa lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng; các hồ chứa nước lớn, hồ thủy điện mới được xây dựng có tiềm năng phát triển về nuôi trồng, khai thác thủy sản nhưng nguồn lợi thủy sản còn nghèo nàn, đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái chưa cao.

Nhằm thực hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hết thời gian thực hiện vào năm 2020 và Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn tới, bên cạnh đó Quyết định số 3693/QĐUBND ngày 28/9/2017 về việc “Phê duyệt dự toán kinh phí thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vào các thủy vực tự nhiên, hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” chỉ có thời gian thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Vì vậy, để công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được duy trì, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tiếp tục thực hiện chương trình thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các hồ chứa nước lớn và các thủy vực tự nhiên trên địa bàn tỉnh năm 2021.

  • Thanh Hóa: Xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê
    Biến đổi khí hậu - Thu Thủy - 14:36 03/09/2020
    (TN&MT) - Tuyến đê hữu sông Chu đoạn từ K37+700 ÷ K38+025 (đê cấp I) thuộc địa bàn xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ bảo vệ an toàn trực tiếp cho xã Minh Tâm và các xã lân cận vùng hữu ngạn sông Chu, đặc biệt là khu vực phố cổ Hậu Hiền.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO